Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

"Χαράτσι" στην πρώτη κατοικία!

Τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στη φορολογία μεταβιβάσεων ακινήτων που νομοθέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα έτη 2006 και 2007 σχεδιάζει να καταργήσει η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών! Tο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ εξετάζει την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν υψηλό αφορολόγητο όριο 200 τετραγωνικών μέτρων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και επιβολή χαμηλών φόρων (φόρου υπεραξίας και τέλους συναλλαγής) στα ακίνητα που μεταβιβάζονται περισσότερες από μία φορές μετά την 1η-1-2006.

Το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας θα συνδεθεί εκ νέου με την αντικειμενική αξία της, δηλαδή θα πάψει να ορίζεται με βάση την επιφάνειά της. Επιπλέον, για όλες τις αγοραπωλησίες παλαιών κτισμάτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων θα επανέλθει ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος θα επιβαρύνει τους αγοραστές ακινήτων, με συντελεστές κλιμακούμενους από 9% έως 11% και επιβαλλόμενους στις αντικειμενικές αξίες των πωλούμενων ακινήτων. Ο ΦΠΑ θα εξακολουθεί, ωστόσο, να επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών με άδειες ανέγερσης εκδοθείσες από την 1η-1-2006 και μετά.

Σύμφωνα ειδικότερα με έγκυρες πληροφορίες, η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο των επικείμενων αλλαγών στη φορολογία ακινήτων σχεδιάζει να επαναφέρει το παλαιό καθεστώς φορολόγησης των μεταβιβάσεων ακίνητης περιουσίας, το οποίο προέβλεπε:

1) Απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από τον φόρο μεταβίβασης μέχρι ένα όριο αξίας και όχι τετραγωνικών μέτρων. Σήμερα ισχύει γενικώς, για όλες τις μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας αφορολόγητο όριο 200 τετραγωνικών μέτρων. Το όριο αυτό καθιερώθηκε από τα τέλη του 2007 με νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ήταν ο κ. Γ. Αλογοσκούφης. Έτσι, σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, η αγορά πρώτης κατοικίας κάτω των 200 τ.μ. απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ή το τέλος συναλλαγής, το δε αφορολόγητο όριο αξίας που αντιστοιχεί σε πρώτη κατοικία 200 τετραγωνικών μέτρων μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος της αντικειμενικής τιμής. Για παράδειγμα, σε μια περιοχή όπου η αντικειμενική αξία ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, το αφορολόγητο όριο για την αγορά πρώτης κατοικίας 200 τετραγωνικών μέτρων είναι 300.000 ευρώ και ισχύει τόσο για τον άγαμο όσο και για τον έγγαμο αγοραστή. Σε μια άλλη περιοχή όπου η αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά τ.μ., η αφορολόγητη αξία πρώτης κατοικίας 200 τετραγωνικών μέτρων φθάνει τις 400.000 ευρώ για κάθε αγοραστή, ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση. Δίδεται δηλαδή το δικαίωμα σε χιλιάδες νέους να αποκτούν ακόμη και μεγάλης αξίας σπίτι χωρίς να πληρώνουν φόρο. Με τη νέα διάταξη που προωθεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα προβλέπεται η καθιέρωση αφορολογήτου ορίου αξίας για κάθε περίπτωση μεταβίβασης πρώτης κατοικίας. Το αφορολόγητο αυτό θα καθορισθεί μεταξύ 100.000 και 150.000 ευρώ για τον άγαμο αγοραστή και μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ για τον έγγαμο αγοραστή ενώ θα προσαυξάνεται κατά ένα επιπλέον ποσό για κάθε προστατευόμενο τέκνο που βαρύνει τον αγοραστή. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και η αφορά πρώτης κατοικίας με επιφάνεια χαμηλότερη των 100 τετραγωνικών μέτρων από άγαμο φορολογούμενο θα επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης, εφόσον η αντικειμενική αξία της υπερβαίνει το πολύ χαμηλό αφορολόγητο των 100.000-150.000 ευρώ. Για παράδειγμα, η αγορά κατοικίας 90 τ.μ. από άγαμο φορολογούμενο, σε περιοχή όπου η αντικειμενική αξία ανά τ.μ. ανέρχεται σε 2.000 ευρώ θα επιβαρύνεται πλέον με φόρο μεταβίβασης 9%-11%, καθώς η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής που είναι 180.000 ευρώ θα υπερβαίνει το πολύ χαμηλό αφορολόγητο των 100.000-150.000 ευρώ. Το ίδιο κλιμακούμενο αφορολόγητο όριο αξίας θα ισχύσει, εξάλλου, και για τις περιπτώσεις απόκτησης πρώτης κατοικίας με κληρονομιά ή γονική παροχή.

2) Φορολόγηση όλων των πωλήσεων παλαιών κτισμάτων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και λοιπών εδαφικών εκτάσεων με τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (φ.μ.α.). Ο φόρος αυτός επιβαρύνει με συντελεστή 9% τα πρώτα 15.000 ευρώ της αντικειμενικής ή της δηλωθείσας αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και με συντελεστή 11% το επιπλέον τμήμα της αξίας του ακινήτου. Καταβάλλεται δε από τον αγοραστή του ακινήτου. Σήμερα, ο φ.μ.α. δεν επιβάλλεται στα παλαιά κτίσματα, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια και τις εδαφικές εκτάσεις όταν αυτά μεταβιβάζονται για δεύτερη φορά μετά την 1η-1-2006. Εάν δηλαδή πωληθεί σήμερα ένα ακίνητο που υπάγεται στις παραπάνω κατηγορίες από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απέκτησε το ακίνητο αυτό με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η-1-2006 και μετά, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με φ.μ.α. 9%-11% επί της αξίας του ακινήτου. Σε μια τέτοια περίπτωση ο πωλητής επιβαρύνεται με φόρο υπεραξίας, ο οποίος υπολογίζεται επί της διαφοράς μεταξύ της αντικειμενικής αξίας που ισχύει τη στιγμή της πώλησης του ακινήτου και της αντικειμενικής αξίας που ίσχυε την στιγμή της απόκτησης του ακινήτου από αυτόν (τον πωλητή). Ταυτόχρονα, ο αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με τέλος συναλλαγής 1% επί της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Από την 1η-1-2010 καί οι συναλλαγές που υπάγονται στην περίπτωση αυτή θα επιβαρύνονται με φ.μ.α. Στόχος της κατάργησης του φόρου υπεραξίας και του τέλους συναλλαγής είναι η απλούστευση της φορολογίας των μεταβιβάσεων ακινήτων και η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου: με την επιβολή του φ.μ.α. κάθε μεταβίβαση παλαιού κτίσματος, οικοπέδου, αγροτεμαχίου ή άλλης εδαφικής έκτασης θα επιβαρύνεται με φόρο 9%-11%, ενώ με τον φόρο υπεραξίας και το τέλος συναλλαγής υπήρχαν πολλές περιπτώσεις μεταβιβάσεων τέτοιων ακινήτων στις οποίες οι μεν πωλητές δεν πλήρωναν καθόλου φόρο, επειδή η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής τιμής κτήσης και της αντικειμενικής τιμής πώλησης ήταν μηδενική, οι δε αγοραστές «τη γλίτωναν», πληρώνοντας μόλις 1% επί της αντικειμενικής αξίας!

Αξίζει, τέλος, να διευκρινισθεί ότι σε κάθε περίπτωση αγοράς νεόδμητης οικοδομής που δεν προορίζεται για πρώτη κατοικία δεν θα επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης αλλά ΦΠΑ 19%, όπως προβλέπεται και τώρα με διάταξη που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η-1-2006.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οι ξένοι οικονομολόγοι βρέθηκαν!....

Τους τρεις μεγίστους φωστήρες - "ξένους οικονομολόγους διεθνούς κύρους" - που θα αναλάβουν το έργο της παροχής ... τεχνογνωσίας και συμβουλών για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και κυρίως για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης βρήκε, τελικά, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εκπληρώνοντας μία ακόμη προεκλογική της εξαγγελία.
Όσα είχε πει ο κ. Γ. Παπανδρέου στις 30 Σεπτεμβρίου 2009, στη συνέντευξη τύπου στο Ζάππειο, περί συνεργασίας της κυβέρνησής του με οικονομολόγους διεθνούς κύρους γίνονται πλέον πράξη!
Ποιες είναι λοιπόν οι τρεις μεγάλες προσωπικότητες με τις οποίες θα συνεργασθεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να σώσει την ελληνική οικονομία; Εμείς σας τούς αποκαλύπτουμε ευθύς αμέσως:
Είναι ο κ. Τρισέ, ο κ. Αλμούνια και ο κ. Γιούνκερ!

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Εγκλωβισμένοι μεταξύ υψηλών ελλειμμάτων και προεκλογικών υποσχέσεων οι νέοι κυβερνώντες

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται πλέον η νέα κυβέρνηση, καθώς η άτυπη δημοσιονομική απογραφή την οποία έκανε αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα αποκάλυψε ότι το πραγματικό ύψος του ελλείμματος θα είναι φέτος 12,5% του ΑΕΠ και όχι 6%, όπως είχε διαβεβαιώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η προηγούμενη κυβέρνηση, της Ν.Δ.
Ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Χ. Αλμούνια, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου στο περιθώριο του συμβουλίου ECOFIN διεμήνυσε ότι δεν μπορεί πλέον η ελληνική κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε νέα πακέτα παροχών προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σαν κι αυτά που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, καθώς η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει πλέον για να μειώσει το έλλειμμα απαιτεί άμεσα τη λήψη περιοριστικών μέτρων.
Ο Επίτροπος, ο οποίος εξέφρασε την οργή του όταν πληροφορήθηκε από τον Έλληνα υπουργό ότι δεν ήταν αξιόπιστα τα στοιχεία για έλλειμμα 6% του ΑΕΠ φέτος, τα οποία είχε αποστείλει η χώρα μας μόλις πριν από 3 εβδομάδες στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, αντιμετώπισε με μεγάλη αυστηρότητα και επιφυλακτικότητα τους ισχυρισμούς του Έλληνα υπουργού περί ανάγκης προώθησης "πακέτου" νέων μέτρων τόνωσης της ρευστότητας νοικοκυριών συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,5 δισ. ευρώ το 2010.
Έθεσε δε ως προϋπόθεση για την έγκριση του προγράμματος σταθερότητας που θα υποβάλει η χώρα μας στο τέλος του 2009 την λεπτομερέστατη καταγραφή όλων των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης του ελλείμματος και την πληρη τεκμηρίωση της επάρκειάς τους, προϊδεάζοντας για πολύ αυστηρή αντιμετώπιση ακόμη δε και για άρνηση έγκρισης πολλών από τα φιλολαϊκά σχέδια που είχε εκπονήσει προεκλογικά το νυν κυβερνών κόμμα.
Αν ο κ. Αλμούνια διάβαζε...taxnews ίσως να ήταν πιο προετοιμασμένος για το τι...εκπληκτικό θα του έλεγε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Θα γνώριζε δηλαδή εξ' αρχής ότι το κόμμα που μόλις ανέλαβε την κυβέρνηση στην Ελλάδα έταζε προεκλογικά λαγούς με πετραχείλια, ενώ - λίγο πολύ - γνώριζε ότι το έλλειμμα έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Και θα είχε ήδη πάρει μια πρώτη ιδέα για την ... αξιοπιστία των ισχυρισμών του νυν κυβερνώντος κόμματος ότι είναι δυνατή ταυτόχρονα και η δημοσιονομική εξυγίανση και το μοίρασμα γενναιόδωρων παροχών σε εκατομμύρια πολίτες!
Η κυβέρνηση έχει εγκλωβιστεί πλέον σε ένα αδιέξοδο: από την μία η υποχρέωση να μειώσει το έλλειμμα κατά 22,5 δισ. ευρώ στα επόμενα 3 χρόνια και από την άλλη οι δεσμεύσεις που ανέλαβε προεκλογικά ότι θα νομοθετήσει παροχές συνολικού δημοσιονομικού κόστους τουλάχιστον 12,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ένα "πακέτο" 2,5 δισ. ευρώ άμεσα μέσα στο 2010!
Κι όλα αυτά μετά από μία απότομη αναθεώρηση του ύψους του ελλείμματος από το 6% στο 12,5% του ΑΕΠ μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων! Καλά ξεμπερδέματα!....

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Αναθεωρείται το πρόγραμμα των παροχών

Στη σταδιακή υλοποίηση και στην αναθεώρηση του προγράμματος των προεκλογικών δεσμεύσεων για φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Κι αυτό διότι εάν επιχειρήσει να εφαρμόσει άμεσα όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν προεκλογικά από το ΠΑΣΟΚ, τότε το συνολικό δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 12,8 δισ. ευρώ και μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 15 δισ. ευρώ στην τετραετία 2010-2013.

Η σταδιακή υλοποίηση ορισμένων φιλολαϊκών εξαγγελιών, η αναβολή της εφαρμογής ορισμένων άλλων που δεν μπορούν να υλοποιηθούν σταδιακά, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού του δικαιούχων για κάποιες άλλες παροχές είναι πλέον οι λύσεις που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να μην εκτεθεί πλήρως στους ψηφοφόρους της.

Όλες πάντως οι υποσχέσεις θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί το αργότερο έως το 2013 που τελειώνει η τετραετία στην οποία το ΠΑΣΟΚ έλαβε την εντολή από τον ελληνικό λαό να ασκήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Με τη σταδιακή εφαρμογή των περισσοτέρων φιλολαϊκών ρυθμίσεων, καθώς και με την προσωρινή αναβολή της εφαρμογής ή με τον περιορισμό του αριθμού των δικαιούχων ορισμένων άλλων υπεσχημένων ευνοϊκών μέτρων, το δημοσιονομικό κόστος θα περιορισθεί. Όμως, το εύρος των υποσχέσεων που δόθηκαν προεκλογικά είναι τόσο μεγάλο, ώστε ακόμη και με τη σταδιακή υλοποίησή τους, την αναβολή τους ή το «ψαλίδισμά» τους οι πρόσθετες δαπάνες που θα επιβαρύνουν σωρευτικά τους προϋπολογισμούς των επομένων τεσσάρων ετών θα υπερβούν τα 7,5 δισ. ευρώ, σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τα οικονομικά του κράτους, κατά την οποία θα απαιτείται η εξοικονόμηση 7,5 δισ. ευρώ ετησίως προκειμένου το έλλειμμα να πέσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Ας δούμε όμως, αναλυτικά, ποιο θα είναι το δημοσιονομικό κόστος το οποίο θα προκύψει από την εφαρμογή των 6 πιο σημαντικών φιλολαϊκών μέτρων που είχε εξαγγείλει προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ:

1) Η αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ εξαγγέλθηκε ήδη ότι θα γίνει σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι, σε κάθε έναν από τους προϋπολογισμούς της περιόδου από το 2010 έως το 2013 οι (ετήσιες) δαπάνες του κράτους για την παιδεία θα πρέπει να αυξάνονται κατά 1 δισ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή μέσα στην τετραετία 2010-2013 θα πρέπει οι προϋπολογισμοί του κράτους να καταβάλουν επιπλέον 4 δισ. ευρώ.

2) Η τιμαριθμοποίηση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών κάθε χρόνο σημαίνει ετήσια μείωση φορολογικών εσόδων κατά 270 εκατ. ευρώ. Μέσα στην προσεχή τετραετία η συνολική μείωση εσόδων εκτιμάται σε 1,1 δισ. ευρώ.

3) Η καθιέρωση «προοδευτικής» κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 2010 και μετά συνεπάγεται πρόσθετη απώλεια φορολογικών εσόδων της τάξης των 400-500 εκατ. ευρώ τουλάχιστον κάθε έτος, δηλαδή τουλάχιστον 1,6-2 δισ. ευρώ συνολικά την προσεχή τετραετία. Η προεκλογική αυτή εξαγγελία, στην εξειδίκευσή της, σημαίνει ότι στο φορολογικό κλιμάκιο που εκτείνεται από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ για τους μισθωτούς ή των 10.500 ευρώ για τους λοιπούς φορολογούμενους μέχρι το όριο των 30.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος θα παρεμβληθεί ένα πιο μικρό κλιμάκιο, που θα εκτείνεται μέχρι τα 15.000, τα 16.000 ή τα 17.000 ευρώ. Στο κλιμάκιο αυτό θα ισχύει συντελεστής φόρου μειωμένος κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από το 25% στο 15%! Η ετήσια απώλεια εσόδων θα είναι περίπου 400-500 εκατ. ευρώ εάν επιχειρηθεί να υλοποιηθεί εφάπαξ αυτή η προεκλογική δέσμευση. Αν επιλεγεί η μείωση του συντελεστή από το 25% στο 15% σταδιακά στην τετραετία 2010-2013 τότε η ετήσια απώλεια εσόδων θα περιορισθεί σε 100-120 εκατ. ευρώ και συνολικά στην τετραετία θα φθάσει τα 400-500 εκατ. ευρώ. Από το κυβερνών κόμμα διακινείται και κάποιο άλλο «σενάριο» που ανεβάζει στα 20.000 ευρώ το ανώτατο όριο του νέου κλιμακίου με τον μειωμένο στο 15% φορολογικό συντελεστή. Το «σενάριο» αυτό, εάν τεθεί σε εφαρμογή εφάπαξ από το 2010, θα προκαλέσει ετήσια απώλεια εσόδων 700-1.000 εκατ. ευρώ! Στην περίπτωση σταδιακής εφαρμογής αυτού του «σεναρίου», η ετήσια απώλεια εσόδων θα περιορισθεί στα 175-250 εκατ. ευρώ.

4) Η αύξηση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ κατά 300.000, από 350.000 που είναι σήμερα σε 650.000 συνεπάγεται ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 600-840 εκατ. ευρώ. Εάν αποφασιζόταν να εφαρμοσθεί το μέτρο αυτό άμεσα, από το 2010, τότε η συνολική πρόσθετη δαπάνη που θα προκαλούσε στους κρατικούς προϋπολογισμούς της προσεχούς τετραετίας θα έφθανε τα 2,4 - 3,3 δισ. ευρώ. Το πιο πιθανό όμως είναι το μέτρο αυτό να αρχίσει να εφαρμόζεται προς το τέλος της τετραετίας.

5) Η αύξηση της κατώτατης σύνταξης του ΟΓΑ από τα 330 ευρώ που είναι σήμερα στα 550 ευρώ ή στα 950 ευρώ για ζευγάρι δικαιούχων έχει ήδη εξαγγελθεί ότι θα γίνει σταδιακά μέσα στην τετραετία 2010-2013. Η ρύθμιση αυτή θα προκαλέσει, συνολικά στην τετραετία, πρόσθετη δαπάνη από 1,7 έως 2,6 δισ. ευρώ! Η σταδιακή εφαρμογή της σημαίνει την επιβάρυνση κάθε προϋπολογισμού με επιπλέον δαπάνη από 420-650 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι της κατώτατης σύνταξης του ΟΓΑ ανέρχονται σε 856.000. Σύμφωνα με την προεκλογική εξαγγελία του ΠΑΣΟΚ, η κατώτατη μηνιαία σύνταξη του ΟΓΑ θα αυξηθεί από τα 330 ευρώ που είναι σήμερα στα 475-550 ευρώ το 2013, δηλαδή, οι συνολικές μηνιαίες αυξήσεις που θα χορηγηθούν σε καθέναν από τους δικαιούχους της σύνταξη αυτής θα ανέλθουν σε 145-220 ευρώ. Συνολικά, από την αρχή μέχρι το τέλος της τετραετίας η αύξηση της ετήσιας σύνταξης θα φθάσει τα 2.030-3.080 ευρώ για κάθε δικαιούχο και το συνολικό κόστος το 1,7-2,6 δισ. ευρώ.

6) Η εφάπαξ καταβολή εκτάκτου επιδόματος αλληλεγγύης από 500 έως 1.300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εισόδημα μέχρι το ύψος του αφορολογήτου ορίου για τους μη μισθωτούς φορολογούμενους, δηλαδή μέχρι τα 10.500 ευρώ αναμένεται να κοστίσει στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 πάνω από 2 δισ. ευρώ, εάν δεν τεθούν άλλα πιο αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Κι αυτό διότι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.500 ευρώ φθάνουν περίπου τα 5.000.000!

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Στα 22,5 δισ. ευρώ οι νέοι φόροι και οι περικοπές δαπανών

Σε τριετές σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, που θα θέτει ως βασικό στόχο την αποκλιμάκωση του ελλείμματος από τα επίπεδα του 11%-12% του ΑΕΠ, στα οποία αναμένεται να διαμορφωθεί στο τέλος του 2009, κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ ως το τέλος του 2012, προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της νέας κυβέρνησης. Το σχέδιο αυτό απαιτεί συνολική εξοικονόμηση 22,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στην τριετία 2010-2012, με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη μείωση των δημοσίων δαπανών.

Η προετοιμασία του σχεδίου αυτού γίνεται υπό το βάρος της αναμενόμενης εκτίναξης του ταμειακού ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού στα επίπεδα του 12%-13% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 30-32,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Πολύ κοντά στα επίπεδα αυτά, δηλαδή στο 11%-12% αναμένεται, τελικά, να διαμορφωθεί φέτος και το – μετρούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – «έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης», το οποίο προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης του λογιστικού πλεονάσματος – της «άσπρης «τρύπας» - των ασφαλιστικών ταμείων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από το ταμειακό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Κι αυτό διότι το πραγματικό ύψος της «άσπρης τρύπας» δεν θα υπερβαίνει πλέον το 1% του ΑΕΠ, μετά τον επανακαθορισμό τον οποίο θα κάνει στο μέγεθος αυτό το οικονομικό επιτελείο της νέας κυβέρνησης.

Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας που θα υποβάλει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβλέπει τη σταδιακή μείωση του «ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης» εντός τριετούς περιόδου, από το 2010 έως το 2012, με μέσο ρυθμό 3% του ΑΕΠ ετησίως. Κάθε χρόνο δηλαδή θα απαιτείται να εξοικονομούνται περίπου 7,5 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο, με αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, ώστε συνολικά κατά την τριετία 2010-2012 να επιτευχθεί η μείωση του ελλείμματος κατά 22,5 δισ. ευρώ, δηλαδή από το 11%-12% φέτος λίγο κάτω από το 3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2012.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο εξαιρετικά δύσκολος και φιλόδοξος στόχος, η νέα κυβέρνηση προγραμματίζει πλέον την οικονομική της πολιτική με λογική εντελώς διαφορετική από αυτήν που είχε ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα γίνονται πλέον σοβαρά και εγκαταλείπεται η στρατηγική των γενναιόδωρων παροχών. Έτσι, οι προεκλογικές εξαγγελίες για φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις δεν πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα κατά τις πρώτες 100 μέρες ή κατά τον πρώτο χρόνο κυβερνητικής θητείας. Οι περισσότερες από αυτές θα επιδιωχθεί να υλοποιηθούν σταδιακά, δηλαδή σε ετήσιες δόσεις εντός της τετραετίας 2010-2013 ή θα επαναπροσδιορισθούν προκειμένου να περιορισθεί το δημοσιονομικός τους κόστος. Ορισμένες άλλες, οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος θα προγραμματισθούν για μετά το 2010 ή ακόμη και μετά το 2011! Παράλληλα, όποια μέτρα μειώσεων της φορολογικής επιβάρυνσης νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση με ορίζοντα εφαρμογής την περίοδο 2010-2014 θα καταργηθούν.

Συγκεκριμένα:

1) Από τις προεκλογικές εξαγγελίες για φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις προς τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα, θα επιδιωχθεί να υλοποιηθούν εντός του 2010 μόνο αυτές που αφορούν στην τροποποίηση της φορολογικής κλίμακας, στις αλλαγές της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας και στην καταβολή του εκτάκτου επιδόματος αλληλεγγύης. Ακόμη όμως κι αυτά τα μέτρα θα σχεδιασθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε το δημοσιονομικό κόστος που θα προκαλέσουν στον προϋπολογισμό του 2010 να μην υπερβεί συνολικά τα 700-800 εκατ. ευρώ. Κι αυτό διότι στο συνολικό «πακέτο» μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας με 2,5 δισ. ευρώ εντός του 2010, το οποίο υποσχέθηκε προεκλογικά το κυβερνών κόμμα, θα ενταχθούν επιπλέον η πρόσθετη δαπάνη της τάξης του 1 δισ. ευρώ που θα προκαλέσει στον προϋπολογισμό η αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία, καθώς και οι δαπάνες συνολικού ύψους 700-800 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από τις αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό που θα δοθούν στο Δημόσιο με τη νέα εισοδηματική πολιτική καθώς επίσης και από την χορήγηση της πρώτης δόση της σταδιακής αύξησης της κατώτατης σύνταξης του ΟΓΑ. Όλα αυτά σημαίνουν ότι:

α) Το νέο φορολογικό κλιμάκιο, με συντελεστή μειωμένο κάτω από το 25%, το οποίο σχεδιάζεται να παρεμβληθεί μεταξύ των επιπέδων ετησίου εισοδήματος 12.000 και 30.000 ευρώ δεν θα έχει μεγάλο εύρος αλλά θα περιορισθεί το πολύ μέχρι τα 14.000 ή τα 15.000 ευρώ. Παράλληλα η μείωση του συντελεστή του νέου κλιμακίου κάτω από το 25% δεν θα είναι μεγάλη το 2010. Το πιο πιθανό είναι να επιδιωχθεί η σταδιακή μείωση του συντελεστή από το 25% στο 15%, σε ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή ως το 2014.

β) Οι αυξήσεις των αφορολογήτων ορίων στον νέο ΦΜΑΠ που θα αντικαταστήσει το ΕΤΑΚ και στους φόρους κληρονομιών και γονικών παροχών, που θα επανέλθουν, δεν θα είναι πολύ μεγάλες το 2010. Μάλιστα εξετάζεται η επαναφορά των φόρων αυτών να συνδυασθεί με αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ώστε οι απώλειες εσόδων από τις αυξήσεις στα αφορολόγητα όρια να περιορισθούν στο ελάχιστο.

γ) Η χορήγηση του εκτάκτου επιδόματος αλληλεγγύης θα γίνει σε μικρότερο αριθμό ατόμων από αυτόν που είχε σχεδιασθεί αρχικά: το εισοδηματικό όριο χορήγησης του επιδόματος δεν θα είναι το ισχύον σήμερα αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ αλλά το όριο φτώχειας το οποίο είναι περιορισμένο στα επίπεδα των 5.800 ευρώ.

2) Οι προεκλογικές εξαγγελίες οι οποίες αφορούν στην επέκταση του ΕΚΑΣ σε άλλους 300.000 χαμηλοσυνταξιούχους και στη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης θα αναβληθούν για να εφαρμοσθούν από το 2011 και μετά, ενώ η προεκλογική υπόσχεση για αύξηση της κατώτατης σύνταξης του ΟΓΑ από τα 330 στα 475-550 ευρώ το μήνα θα υλοποιηθεί σταδιακά στην τετραετία 2010-2013, με πολύ μικρές αυξήσεις τα δύο πρώτα έτη (2010 και 2011) και πολύ μεγαλύτερες τα επόμενα (2012, 2013).

3) Σχεδιάζεται να καταργηθεί η διάταξη, την οποία ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα τέλη του 2008 και με την οποία προβλέπεται ότι ο συντελεστής φορολόγησης που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο από τα 12.000 έως τα 30.000 ευρώ της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς επίσης και ο βασικός συντελεστής φόρου για τα κέρδη των ΑΕ και ΕΠΕ μειώνεται από το 25% στο 20% σταδιακά από το 2010 έως το 2014, με ετήσιο ρυθμό 1%.

Πέραν των περικοπών και των ετεροχρονισμών στις υπεσχημένες παροχές, το οικονομικό επιτελείο της νέας κυβέρνησης προετοιμάζει, παράλληλα, και ένα νέο «πακέτο» φοροεισπρακτικών και άλλων επώδυνων μέτρων. Τα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις αρχές του 2010 για να καταστεί εφικτή η επίτευξη του δύσκολου στόχου της εξοικονόμησης ποσού ίσου με 7,5 δισ. ευρώ ή με 3% του ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Στα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνονται αυξήσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά, τσιγάρα, νέες αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των 800.000 μικρομεσαίων επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, η φορολόγηση των συναλλαγών των εξωχώριων εταιριών, η φορολόγηση των εισοδημάτων και της περιουσίας της Εκκλησίας, η κατάργηση μεγάλου αριθμού περιπτώσεων αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων και φοροαπαλλαγών καθώς και η εφαρμογή ενός νέου αυστηρότερου πλαισίου φορολογικών ελέγχων με την καθολική εφαρμογή του «πόθεν έσχες».

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Χρειάζονται αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών 20 δισ. ευρώ για να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ

Η αποκάλυψη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το έλλειμμα στα ταμεία του κράτους φθάνει ήδη τα 25 δισ. ευρώ, δηλαδή το 10% του ΑΕΠ, καθώς και η πρόβλεψη του ιδίου ότι το ποσό αυτό μπορεί να εκτοξευθεί στα 30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009, δηλαδή στο 12% του ΑΕΠ, μόνο ως προετοιμασία της κοινής γνώμης για τα επώδυνα μέτρα που πρόκειται σύντομα να επακολουθήσουν μπορεί να ληφθεί. Η πρόβλεψη αυτή σημαίνει ότι το έλλειμμα υπολογιζόμενο σε εθνικολογιστική βάση θα κλείσει στο 11% του ΑΕΠ στο τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή θα διαμορφωθεί σε επίπεδα 8% του ΑΕΠ υψηλότερα του ορίου που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Πρέπει δηλαδή μέσα στα επόμενα τρία έτη - το πολύ - να εξοικονομηθούν με αυξήσεις φορολογικών εσόδων και μειώσεις δαπανών, περίπου 20 δισ. ευρώ για να επιτευχθεί η μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ, όπως προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας που έχει υπογράψει η χώρα μας δεχόμενη να εισέλθει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.).
Ήδη, λοιπόν, το οικονομικό επιτελείο της νέας κυβέρνησης αρχίζει ... διακριτικά να αποστασιοποιείται από τις προεκλογικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ ότι "τις 100 πρώτες ημέρες διακυβέρνησης της χώρας θα νομοθετηθούν ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις με τις οποίες θα μοιραστούν σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα 2,5-3 δισ. ευρώ"! Αρχίζει να σκέφτεται την αναστολή της άμεσης εφαρμογής των υπεσχημένων φιλολαϊκών μέτρων, καθώς διαπιστώνει ότι όχι 3 αλλά ούτε 1 δισ. ευρώ δεν θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθούν ως παροχές στους πολίτες τη στιγμή που το έλλειμμα και το χρέος έχουν ξεφύγει σε δυσθεώρητα ύψη.
Άλλωστε, η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί διακαώς να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία παράταση τουλάχιστον τριών ετών της περιόδου αποκλιμάκωσης του ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ, όπως προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να παρουσιάσει στην Επιτροπή ένα ρεαλιστικό τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει σε μείωση του ελλείμματος κατά 2,5%-3% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, ώστε από 11% του ΑΕΠ, που θα κλείσει στο τέλος του 2009, να περιορισθεί λίγο κάτω από το 3% στο τέλος του 2012.
Ένα τέτοιο Πρόγραμμα Σταθερότητας όμως, συνεπάγεται αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών συνολικού ύψους 6,2-7,5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο μέχρι το 2012! Σημαίνει δηλαδή νέα σκληρά φορολογικά μέτρα και περικοπές παροχών.
Όλα αυτά, λίγο-πολύ τα γνώριζε το ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, κρίνοντας ότι για να κερδίσει τις εκλογές θα έπρεπε να τάξει παροχές για να υφαρπάξει όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους, προτίμησε να μην πει την αλήθεια στους πολίτες. Αυτό το λάθος του ΠΑΣΟΚ θα είναι μοιραίο: γιατί θα το καταστήσει αναξιόπιστο από το πρώτο κιόλας έτος της κυβερνητικής του θητείας.
Δεν χρειαζόταν ο κ. Παπανδρέου να τάξει τόσες πολλές παροχές για να κερδίσει τις εκλογές. Ούτως ή άλλως θα τις κέρδιζε! Γιατί ο κόσμος είχε κουραστεί και απογοητευτεί από τη "γαλάζια" διακυβέρνηση και ήθελε εκ νέου πολιτική αλλαγή.
Τώρα που το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε και ήλθε αντιμέτωπο με τα προβλήματα κινδυνεύει να πάθει ότι έπαθε η ΝΔ.
Ο Θεός να φωτίσει τους νέους κυβερνώντες ώστε τουλάχιστον τα φοροεισπρακτικά μέτρα και οι περικοπές παροχών που θα αποφασίσουν να θίξουν περισσότερο αυτούς που έχουν και δεν δηλώνουν και αυτούς που πλουτίζουν χωρίς να το δικαιούνται.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Βασίζονται στα "γαλάζια" χαράτσια μέχρι να νομοθετήσουν, να ψηφίσουν και να εφαρμόσουν τα δικά τους "πράσινα" χαράτσια!

Την πρώτη επαφή με την πραγματικότητα των υψηλών ελλειμμάτων, του υπέρογκου δημόσιου χρέους και του αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης είχαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός και το νέο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Γ. Παπανδρέου, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και η υπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας κα Λ. Κατσέλη ενημερώθηκαν πλήρως από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλο για την πορεία βασικών δεικτών της οικονομίας. Έμαθαν ότι το έλλειμμα κινείται αυτή τη στιγμή μεταξύ 9% και 10% του ΑΕΠ (!) και ότι το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης έχει υπερβεί τα 300 δισ. ευρώ (!!). Από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών πληροφορήθηκαν επίσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα κλείσει στο -1,5% το 2009 (!!!) αν δεν γίνει κάτι θεαματικό τους προσεχείς δυόμισυ μήνες!
Όπως ήταν φυσικό, τα χαμόγελα, που είχαν γίνει μόνιμα στα πρόσωπά τους τις τρεις πρώτες μέρες μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές, "πάγωσαν"! Αντικαταστάθηκαν από ένα εμφανές συναίσθημα έντονης ανησυχίας για το εάν θα καταφέρουν να επιλέξουν τον σωστό τρόπο χειρισμού των εκρηκτικών προβλημάτων.
Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι οικονομικοί υπουργοί προσγειώθηκαν ανώμαλα σε μια σκληρή πραγματικότητα. Έγινε δηλαδή, όπως ακριβώς σας είχαμε προϊδεάσει στην προηγούμενη ανάρτησή μας. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν να διατηρήσει σε ισχύ τα περισσότερα από τα... "γαλάζια χαράτσια" των τελευταίων δύο ετών, δηλαδή τα περισσότερα από τα φοροεισπρακτικά μέτρα που είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα έτη 2008 και 2009!
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ), έκτακτη εισφορά, υπέρογκοι φόροι σε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και σε σκάφη μεγάλου μήκους, φόρος 12% στα καρτοκινητά, αυξημένα φορολογικά τέλη στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν με συμβόλαια, φόρος στα κέρδη από λαχεία από το πρώτο ευρώ και αυξημένος κατά 13% φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη είναι τα ληφθέντα μέτρα της ΝΔ που θα στηρίξουν, σε πρώτη φάση, τη φορολογική πολιτική του ΠΑΣΟΚ τόσο το 2009 όσο και τα επόμενα έτη, παρά το γεγονός ότι επικρίθηκαν σφόδρα από το νυν κυβερνών κόμμα όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση.
Και επειδή είναι βέβαιο ότι τα έσοδα που θα αποδώσουν τα μέτρα αυτά δεν θα επαρκέσουν ούτε καν για τη σταθεροποίηση του ελλείμματος, σύντομα η νέα κυβέρνηση θα δείξει και το δικό της ... φορομπηχτικό δείγμα γραφής!
Ήδη, όπως διαρρέουν από το υπουργείο Οικονομικών, ορισμένες από τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις που σχεδιάζονται θα περιληφθούν όχι στο κυρίως φορολογικό νομοσχέδιο (που θα ψηφισθεί στη Βουλή πιθανότατα τον Μάρτιο και αφού προηγηθεί κοινωνικός διάλογος) αλλά σε άλλο νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος του κράτους πριν τις 31-12-2009!
Ποιες άραγε είναι οι τόσο επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις που πρέπει να ψηφισθούν οπωσδήποτε πριν τις 31-12-2009, ώστε να ισχύσουν άμεσα από την 1η-1-2010;
Είναι δύσκολο να μαντέψουμε; Υπομονή ... ψηφοφόροι, τα "πράσινα" χαράτσια έρχονται!!!!

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2009

Τελειώνουν τα ψέμματα...Σύντομα οι νέοι φόροι!

Τα ψέμματα της προεκλογικής περιόδου τελειώνουν! Από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα αναλάβει τα καθήκοντά της θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πραγματική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Θα διαπιστώσει ότι το έλλειμμα εκτινάχθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του 8% του ΑΕΠ και ότι θα πρέπει να το μειώσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ ως το τέλος του 2011! Θα διαπιστώσει ότι για να το πράξει αυτό και ταυτόχρονα να υλοποιήσει και τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για χορήγηση επιδόματος αλληλεγγύης 500-1300 ευρώ στους φτωχούς, αύξηση της κατώτατης σύνταξης του ΟΓΑ από τα 330 στα 550 ευρώ, επέκταση του ΕΚΑΣ σε άλλους 300.000 χαμηλοσυνταξιούχους, μείωση του χαμηλού φορολογικού συντελεστή από το 25% στο 15%, αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ και των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ θα χρειασθεί να εξασφαλίσει πόρους άνω των 20 δισ. ευρώ μέσα στην προσεχή τετραετία!
Μόλις λοιπόν το διαπιστώσει αυτό - και υποθέτουμε άμεσα - θα αρχίσει τις...εκπτώσεις, τις αναβολές, το νέο δανεισμό και - κυρίως - τα νέα βαριά χαράτσια!
Για το τί θα ακριβώς θα συμβεί με τους φόρους σάς το 'χουμε ήδη γράψει. Είναι πλέον θέμα χρόνου να επιβεβαιωθούμε.