Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Αφορολόγητο το "μαύρο χρήμα"

Νομοθετικά κενά τα οποία δεν επιτρέπουν στο κράτος να φορολογεί το «μαύρο χρήμα», δηλαδή τα έσοδα των φυσικών προσώπων που δεν δικαιολογούνται από εμφανείς και νόμιμες πηγές, απειλούν να τινάξουν στον αέρα τα πολύ σημαντικά ευρήματα των ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτικών προσώπων, επωνύμων ελευθέρων επαγγελματιών, επιχειρηματιών και λοιπών φορολογουμένων, που διενεργούνται το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που είχε εκδώσει πριν από 4,5 χρόνια το υπουργείο Οικονομικών, το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας διατύπωσε στις 25-1-2006 την άποψη ότι «στην περίπτωση που δεν υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις, τα έσοδα που δεν δικαιολογούνται από εμφανείς πηγές (εισόδημα, δωρεές, δάνεια, κέρδη από λαχεία κ.λπ.) δεν αποτελούν εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, δεδομένου μάλιστα ότι η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση της περιουσίας ή η κατοχή αυτών δεν θεωρείται εισόδημα, εκτός αν άλλως ορίζει ειδική διάταξη τυπικού νόμου».

Η εγκύκλιος κατέληγε ως εξής: «Με βάση τα παραπάνω, από την Υπηρεσία μας γίνεται δεκτό ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από αφανείς πηγές δεν μπορούν να θεωρηθούν εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (σ.σ. εισόδημα από ακίνητα, κινητές αξίες, μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέριο επάγγελμα, εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις), οπότε και δεν υπόκεινται σε φορολογία».

Η δημοσιοποίηση της εγκυκλίου αυτής έγινε αφορμή να αποκαλυφθεί ότι η φορολογική νομοθεσία - στη διαμόρφωση της οποίας συνέβαλαν κυρίως οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από το 1994 μέχρι τις αρχές του 2004 - δεν προβλέπει ουσιαστικά πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά τα έσοδα που εντοπίζονται να κατέχουν φυσικά πρόσωπα αλλά δεν καθίσταται δυνατό να συνδεθούν με παράνομες δραστηριότητες ούτε και να δικαιολογηθούν από νομίμως κτηθέντα εισοδήματα (από μισθούς, συντάξεις, κέρδη επιχειρήσεων, έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, τόκους καταθέσεων κ.λπ) ή έσοδα (δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές κ.λπ).

Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών επεσήμαναν ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει ότι:

- Σε περίπτωση που εντοπίζεται φυσικό πρόσωπο να κατέχει κεφάλαια που δεν αποδεικνύεται ότι προέρχονται από νόμιμα εισοδήματα ή έσοδα και καθίσταται αδύνατο από τις φορολογικές αρχές να τεκμηριώσουν ότι τα κεφάλαια αυτά προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες (εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, ληστείες, υπεξαιρέσεις, απάτες κ.λπ.), το βάρος της απόδειξης για την νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων να πέφτει στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- Εάν το ίδιο το φυσικό πρόσωπο δεν κατορθώνει να αποδείξει τη νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων, αυτά να θεωρούνται εισόδημα και να φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Το υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με το περιεχόμενο εκείνης της εγκυκλίου, εξέδωσε στα τέλη Μαρτίου 2010 ανακοίνωση, στην οποία ισχυριζόταν ότι «με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, δινόταν η δυνατότητα απαλλαγής από κάθε φορολογική υποχρέωση για εισοδήματα που εντοπίζονταν κατά το έλεγχο και τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στις φορολογικές αρχές». Σκόπιμα όμως απέκρυπτε ότι υπάρχουν νομοθετικά κενά, τα οποία προέκυψαν από νομοθεσία του 1994 την οποία ψήφισαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ!

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαινόταν ότι «ο υπουργός Οικονομικών ανακαλεί την εγκύκλιο αυτή», δεν αναφερόταν όμως καμία άλλη ενέργεια προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του πολύ σημαντικού νομοθετικού κενού που εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την ανάκληση της εγκυκλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες,οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στη κατάρτιση της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να φορολογούν ως εισόδημα τα κεφάλαια τα οποία δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι προέρχονται από νομίμως κτηθέντα εισοδήματα। Η απουσία νομοθετικής ρύθμισης δένει τα χέρια των φοροελεγκτικών αρχών και κυρίως του ΣΔΟΕ στις περιπτώσεις που εντοπίζουν μεγάλα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους। Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την άποψη ανωτάτων στελεχών του ΣΔΟΕ, εφόσον τα εντοπιζόμενα κεφάλαια δεν αποδεικνύεται ότι προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες αλλά ούτε μπορούν να δικαιολογηθούν από τους φορολογούμενους με βάση τα νομίμως κτηθέντα εισοδήματά τους θα πρέπει να επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

Οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών για τη μη προώθηση της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης, την οποία ζητούν τα ανώτατα στελέχη του ΣΔΟΕ, είναι μεγάλες. Ενδέχεται δε να αποδειχθούν μοιραίες, καθώς η διατήρηση του νομοθετικού κενού μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετήσει εκατοντάδες φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα που εντοπίζονται το τελευταίο διάστημα από τους εκτεταμένους ελέγχους που διενεργεί το ΣΔΟΕ. Μπορεί δηλαδή αυτή η ολιγωρία της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να δώσει τη δυνατότητα στους ελεγχόμενους να ξεγλιστρήσουν από την «τσιμπίδα» του νόμου!

Στον αέρα φορολογικά έσοδα 6 δισ. ευρώ!

Σοβαρό κίνδυνο να μην καταφέρει να εισπράξει προσδοκώμενα έσοδα ύψους τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ, που ισοδυναμούν με 2,5% του ΑΕΠ, αντιμετωπίζει το Δημόσιο, λόγω της βαθειάς ύφεσης στην οποία βρίσκεται η οικονομία, των σημαντικών ελλείψεων προσωπικού στον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό και ορισμένων ακόμη αδυναμιών και δυσλειτουργιών των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώνει πλέον με τρόμο ότι είναι αδύνατον να επιτευχθεί η υπεραισιόδοξη πρόβλεψη του προγράμματος σταθεροποίησης της οικονομίας για αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού κατά ποσοστό 11%, σε μια περίοδο βαθύτατης οικονομικής ύφεσης κατά την οποία ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος εκτιμάται ότι θα πέσει στα επίπεδα του -4%! Την στιγμή μάλιστα που ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Εφορίες και τα Τελωνεία έχει μειωθεί δραματικά λόγω των ανεύθυνων και αψυχολόγητων κυβερνητικών εξαγγελιών για απότομη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και εξαιτίας της παράλογης εμμονής της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να μην εξαιρεί από τον κανόνα του «παγώματος» των προσλήψεων 877 νέους που πέτυχαν από το 2009 σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε Εφορίες, Τελωνεία και άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Η ανάλγητη και άδικη πολιτική που ασκεί η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, με τις αλλεπάλληλες υπέρμετρες αυξήσεις εμμέσων φόρων και τις αιφνιδιαστικές περικοπές-σοκ στα εισοδήματα εκατομμυρίων εργαζομένων και συνταξιούχων, σε συνδυασμό με την στείρα άρνησή της να ενισχύσει με «νέο αίμα» τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό αναμένεται να επιφέρουν πολύ πιο καταστροφικά αποτελέσματα στην οικονομία της χώρας από αυτά που μέχρι τώρα έχουν επέλθει εξαιτίας προηγούμενων κυβερνητικών ενεργειών.

Η προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι για την αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού δεν πρόκειται να στεφθεί με επιτυχία. Κι αυτό διότι η φοροδοτική ικανότητα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων έχει ήδη μειωθεί δραματικά λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης μισθών, συντάξεων και επιχειρηματικών κερδών, την οποία προκαλούν τα προηγούμενα κοινωνικά άδικα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Έγκυρες εκτιμήσεις μάλιστα κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο η μείωση του πραγματικού ΑΕΠ να είναι φέτος μεγαλύτερη από το 4% που προβλέπει η κυβέρνηση.

Ακόμη και οι προσπάθειες να περιορισθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν οι εισπράξεις ληξιπροθέσμων χρεών, με την εφαρμογή των αυστηρότερων μέτρων που προβλέπει ο νεός φορολογικός νόμος, δεν θα φέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Κι αυτό λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό που είναι αναγκαίο τόσο για να φέρει σε πέρας τον απαιτούμενο σημαντικά αυξημένο αριθμό φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, όσο και να επισπεύσει τις διαδικασίες είσπραξης των οφειλομένων φόρων.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχει σημάνει ήδη συναγερμός, αφού όλοι γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε – ακόμη και μικρή - αστοχία στην εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού εγκυμονεί τον κίνδυνο διακοπής των συμφωνημένων με την τρόικα χρηματοδοτήσεων των δανειακών αναγκών της χώρας. Η προσφυγή σε νέα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα φαίνεται να είναι και πάλι μονόδρομος! Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβεί το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ήδη τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο τετράμηνο του 2010 τα οποία αφορούν στο σκέλος των εσόδων είναι απογοητευτικά: τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, προ επιστροφών φόρου, υστερούν ήδη κατά 800 εκατ. ευρώ, καθώς αυξήθηκαν κατά 6%, έναντι πρόβλεψης για αύξηση κατά 10,9%. Κι αυτή η σημαντική υστέρηση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών υποχρέωσε τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας κατά το έτος 2008 να προκαταβάλουν μέσα στους 4 πρώτους μήνες του 2010 έκτακτη εισφορά συνολικού ποσού 757 εκατ. ευρώ που είχαν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σταδιακά και αργότερα, σε πολλές μηνιαίες δόσεις. Ακόμη όμως και τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, δηλαδή αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρου από τις πραγματοποιηθείσες εισπράξεις εσόδων, κινήθηκαν με ρυθμό αύξησης χαμηλότερο του προβλεπόμενου 11,7%. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 10%, δηλαδή υστέρησαν κατά 1,7% ή κατά 243 εκατ. ευρώ του τεθέντος στόχου. Κι αυτό παρά την απόφαση της κυβέρνησης να «παγώσει» προσωρινά τις επιστροφές ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις!

Από δω και πέρα η κατάσταση στο σκέλος των εσόδων αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά. Εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, της μείωσης του αριθμού των υπηρετούντων σε Εφορίες και Τελωνεία και ορισμένων ακόμη δυσλειτουργιών στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών είναι βέβαιο πλέον ότι θα σημειωθούν αρνητικές εξελίξεις στις ακόλουθες επτά κατηγορίες φορολογικών εσόδων:

1. Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων: Τα μηνύματα που φθάνουν στο υπουργείο Οικονομικών από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν αυτόν τον μήνα οι μεγάλες επιχειρήσεις (Α.Ε., ΕΠΕ, τράπεζες) δείχνουν ότι οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων θα είναι μειωμένες τουλάχιστον 20% σε σχέση με πέρυσι! Όπως σημειώνει μάλιστα αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών οι απώλειες από το φόρο αυτό, δεν αποκλείεται να φθάσουν το 1 δισ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 85% των δηλώσεων νομικών προσώπων που υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών Θεσσαλονίκης ήταν με ζημιές. Συγκεκριμένα, από τις 3.000 δηλώσεις Ανωνύμων Εταιρειών που κατατέθηκαν οι 2.500 ήταν ζημιογόνες. Η κρίση στην αγορά οδήγησε μοιραία στην πτώση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων το 2009. Σύμφωνα με μελέτη της ICAP, στη βιομηχανία η πτώση του τζίρου έφθασε το 18,7% και τα καθαρά προ φόρων κέρδη εμφανίζουν μείωση κατά 40%. Η επεξεργασία των περσινών ισολογισμών 4.100 Α.Ε και ΕΠΕ αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον μία στις τρεις εταιρίες ήταν πέρυσι ζημιογόνες ενώ περισσότερες από τις μισές παρουσίασαν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων σε σχέση με το 2008. Οι εξελίξεις αυτές θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων τα οποία έχουν προϋπολογισθεί για φέτος στα 3,5 δισ. ευρώ. Λογιστές αναφέρουν, εξάλλου, ότι αρκετές επιχειρήσεις αποφάσισαν να εμφανίσουν μειωμένα κέρδη με στόχο να αποφύγουν την έκτακτη εισφορά. Τα ίδια λογιστικά γραφεία αποκαλύπτουν ότι αρκετές επιχειρήσεις προχώρησαν σε αγορές παγίων, μειώνοντας στο ελάχιστο τα κέρδη τους, προτιμώντας με αυτή τη μέθοδο να αποφύγουν την πληρωμή περισσότερων φόρων καθώς και την καταβολή της έκτακτης εισφοράς.

2. Φόροι ακινήτων. Στον αέρα βρίσκονται έσοδα πάνω από 1 δισ. ευρώ προσδοκώμενα από τη φορολογία των ακινήτων. Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η είσπραξη του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων του 2008 ενώ άγνωστο παραμένει πότε θα εισπραχθεί το ΕΤΑΚ 2009 για το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία εκκαθάρισής του, αφού η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει υπογράψει ακόμη την προβλεπόμενη σύμβαση με την ιδιωτική εταιρία που θα αναλάβει ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας υπολογισμού και εκκαθάρισης του Τέλους. Όμως μόνο από το ΕΤΑΚ 2009, το οικονομικό επιτελείο έχει υπολογίσει ότι θα εισπράξει φέτος 500 εκατ. ευρώ. Παράλληλα μαζί με το ΕΤΑΚ του 2009 το οικονομικό επιτελείο έχει προβλέψει ότι θα εισπράξει άλλα 180 εκατ. ευρώ από την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους φορολογούμενους με ατομική ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ. Στον «αέρα» βρίσκεται και ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας που καθιερώνεται με τον νέο φορολογικό νόμο και από την εφαρμογή του οποίου προσδοκώνται για φέτος έσοδα 600 εκατ. ευρώ.

3. ΦΠΑ. Η αύξηση των εισπράξεων του ΦΠΑ κατά 7,8% τον Απρίλιο μπορεί να χαροποίησε το οικονομικό επιτελείο που είδε το «κίνημα των αποδείξεων» να αποδίδει καρπούς, όμως η συνέχεια φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολη κυρίως για δυο λόγους:

- Τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης αφού το περίφημο «καλάθι της νοικοκυράς» περιέχει τα απολύτως αναγκαία είδη. Όμως για φέτος προβλέπεται να εισπραχθούν από τον ΦΠΑ έσοδα ύψους 17,5 δισ. ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή έχει γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη η διπλή αύξηση των συντελεστών αλλά και με βάση την παραδοχή οριακής ύφεσης της ελληνικής οικονομίας κατά 0,3% και όχι κατά 4% που εκτιμάται πλέον. Από τη διπλή αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ το οικονομικό επιτελείο προσδοκά να εισπράξει φέτος επιπλέον έσοδα 2,1 δισ. ευρώ, στόχος που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολος αν όχι ανέφικτος.

- Το «κίνημα των αποδείξεων» αρχίζει να φθίνει γεγονός που προβληματίζει το υπουργείο Οικονομικών. Κι αυτό γιατί όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα έχουν ήδη συλλέξει από τις αρχές του έτους τις αποδείξεις που απαιτούνται για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου, οπότε δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο ζήλο τη συλλογή τους.

4. Φόρος εισοδήματος και έκτακτη εισφορά φυσικών προσώπων: Οι καθυστερήσεις που καταγράφονται φέτος στην υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών θα φέρουν καθυστερήσεις και στην εκκαθάριση άρα και στην έγκαιρη εισροή του συνόλου των εσόδων ύψους 11,4 δισ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που έχουν εγγραφεί στο φετινό προϋπολογισμό. Έτσι είναι πολύ πιθανόν χιλιάδες φορολογούμενοι να πληρώσουν το φόρο που θα προκύψει από την εκκαθάριση της δήλωσης τους στις αρχές του 2011 και έσοδα συνολικού ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ να μην εισπραχθούν φέτος αλλά το 2011! Εκτός από το φόρο εισοδήματος θα καθυστερήσει και η είσπραξη της έκτακτης εισφοράς 1% από τους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

5. Φόρος μισθωτών υπηρεσιών: Οι περικοπές στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων μεταφράζονται σε απώλειες εσόδων και για τον προϋπολογισμό, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Ο παρακρατούμενος φόρος στις αποδοχές των μισθωτών και συνταξιούχων του δημοσίου θα είναι πλέον σημαντικά μειωμένος σε σχέση με πέρυσι αφού πλέον δεν υπολογίζεται σε εισόδημα 14 μηνών αλλά 12 μηνών. Με σημαντικά μικρότερο εισόδημα, αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερος και ο παρακρατούμενος φόρος.

6. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης: Το οικονομικό επιτελείο ελπίζει ότι οι υστερήσεις που θα προκύψουν από τις παραπάνω πηγές θα καλυφθούν από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε τσιγάρα , ποτά , καύσιμα και ΦΠΑ που δεν έχουν περάσει στο σύνολό τους ακόμα στην αγορά. Όμως με τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης στην οποία οδηγούν τα μέτρα αυτά, στο υπουργείο Οικονομικών φοβούνται ότι ενδεχομένως να μην εισπραχθούν τα προβλεπόμενα έσοδα.

7. Έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής: Για φέτος έχουν προβλεφθεί έσοδα ύψους 1,2 δισ. ευρώ από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όμως με τις Εφορίες και τα Τελωνεία να στερούνται τουλάχιστον 3.000 υπαλλήλων, με τις μισές σχεδόν Εφορίες χωρίς Διευθυντές ή Υποδιευθυντές, με την απότομη αύξηση των αποχωρήσεων για συνταξιοδοτήσεις λόγω των επικείμενων αλλαγών στο ασφαλιστικό και με τη σημαντική μείωση των αποδοχών των εφοριακών και των τελωνειακών οι συνθήκες δουλειάς στις φοροελεγκτικές και φοροεισπρακτικές υπηρεσίες κάθε άλλο παρά ευνοϊκές για την είσπραξη του συνόλου του 1,2 δισ. ευρώ μπορούν να χαρακτηρισθούν. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το ήμισυ του ποσού αυτού δεν θα καταστεί δυνατό να εισπραχθεί φέτος.

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Στο απυρόβλητο οι μεγαλοφοροφυγάδες

Στα μαλακά θα εξακολουθούν να πέφτουν οι μεγαλοφοροφυγάδες και όλοι οι υπόλοιποι οικονομικά ισχυροί που αποκτούν εισοδήματα χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες, παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι ο κλοιός της Εφορίας σφίγγει για όλους όσοι πλουτίζουν παράνομα κλέβοντας το κράτος। Η επικοινωνιακή καταιγίδα που εξαπέλυσε η κυβέρνηση, φθάνοντας στο σημείο να δημοσιοποιήσει ονόματα και διευθύνσεις ιατρών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι τα πράγματα αλλάζουν. Κι αυτό διότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, εξακολουθεί να «κλείνει το μάτι» στους οικονομικά ισχυρούς που ζουν παρασιτικά σε βάρος του κράτους υπεξαιρώντας κάθε χρόνο τεράστια ποσά από τα δημόσια ταμεία. Εξακολουθεί να υποθάλπτει μεθοδεύσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, διατηρώντας σε ισχύ διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που επιτρέπουν τη νομιμοφανή απόκρυψη εισοδημάτων ή ακόμη και θεσπίζοντας νέες ρυθμίσεις που επιβραβεύουν τους ασυνεπείς.

Συγκεκριμένα:

Ø Η σκανδαλώδης απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» των ποσών που δαπανούν οι οικονομικά ισχυροί για να συστήνουν εταιρείες παραμένει σε ισχύ, δίδοντας τη δυνατότητα ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος σε κυκλώματα διαφθοράς και φοροδιαφυγής.

Ø Με το νέο σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος που νομοθέτησε η κυβέρνηση, τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες εμβαδού άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων, για ΙΧ αυτοκίνητα αξίας άνω των 80.000 ευρώ και για πισίνες άνω των 25 τετραγωνικών μέτρων μειώθηκαν κατά 30% έως και 80%! Οι έχοντες υπερπολυτελή κτίσματα με πισίνες και πανάκριβα αυτοκίνητα, ακόμη κι αν τα έχουν αποκτήσει με παράνομο πλουτισμό, θα καλούνται να καλύψουν πάρα πολύ μικρότερα ποσά τεκμηρίων με βάση τα εισοδήματά τους. Οι έχοντες και κατέχοντες απαλλάσσονται, δηλαδή, από την υποχρέωση να φορολογούνται για μεγάλο μέρος των αφανών εισοδημάτων τους, καθώς τα ελάχιστα όρια φορολογητέου εισοδήματος που θα προσδιορίζονται γι’ αυτούς με βάση το νέο σύστημα τεκμηρίων θα είναι πολύ μικρότερα από αυτά που προέκυπταν με το προηγούμενο σύστημα.

Ø Την ώρα που υποτίθεται ότι αυστηροποιούνται οι ποινές για τους επιχειρηματίες και τους επιτηδευματίες που δεν κόβουν αποδείξεις ή διακινούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, καθώς επίσης και για τους ασυνεπείς οφειλέτες του Δημοσίου, τούς δίδεται η δυνατότητα με δύο σκανδαλώδεις ρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί στο νέο φορολογικό νόμο να γλιτώσουν από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ!

Ø Ορισμένα «παράθυρα» της ισχύουσας νομοθεσίας για το φορολογικό ποινολόγιο, την οποία θέσπισαν από το 1997 οι … εκσυγχρονιστικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τη διαδικασία του διοικητικού συμβιβασμού με την Εφορία θα ακυρώσουν στην πράξη τις αυστηρότερες κυρώσεις που σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου για τους φοροφυγάδες.

Ας δούμε όμως αναλυτικά ποια είναι τα «παράθυρα» φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που άφησε ορθάνοιχτα η κυβέρνηση στη φορολογική νομοθεσία, μην τολμώντας να προχωρήσει στην εφαρμογή δρακόντειων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής των πλουσίων, ποιες είναι οι νέες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που θέσπισε για τους οικονομικά ισχυρούς, ποιες είναι οι διευκολύνσεις που νομοθέτησε για τους φοροφυγάδες και τους ασυνεπείς οφειλέτες του Δημοσίου και ποιες είναι οι «γκρίζες ζώνες» των νέων – υποτίθεται αυστηρών - ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής:

1) Οι έχοντες και κατέχοντες μπορούν να γλιτώνουν τον έλεγχο της προέλευσης των κεφαλαίων που έχουν αποκτήσει με παράνομο τρόπο, καθώς η φορολογική νομοθεσία τους δίδει τη δυνατότητα να ξεπλένουν το «βρώμικο» χρήμα μέσω της ίδρυσης εταιρειών! Τα παρανόμως κτηθέντα κεφάλαια μπορούν δηλαδή να τα διαθέτουν για τη σύσταση εταιρειών, δηλαδή να τα εμφανίζουν ως μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο. Με τον τρόπο αυτό έχουν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τον έλεγχο της προέλευσης πολύ μεγάλων κεφαλαίων που έχουν αποκτήσει με παράνομες δραστηριότητες, καθώς με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία η δαπάνη για την ίδρυση εταιρειών απαλλάσσεται από το «πόθεν έσχες». Μέσω των εταιρειών που ιδρύουν οι οικονομικά ισχυροί μπορούν στη συνέχεια να αγοράζουν ακίνητα, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και άλλα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας χωρίς άγχος για τυχόν έλεγχο του «πόθεν έσχες», καθώς οι αγορές δεν εμφανίζονται ότι έγιναν από τους ίδιους αλλά από τις εταιρείες, οι οποίες δεν υπόκεινται σε «πόθεν έσχες»! Η κυβέρνηση στον τελευταίο φορολογικό νόμο «ξέχασε» να εντάξει στο «πόθεν έσχες» τις δαπάνες των φυσικών προσώπων για τη σύσταση εταιρειών αφήνοντας τους έχοντες και κατέχοντες να συνεχίζουν ανενόχλητοι το … θεάρεστο έργο της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

2) Τα τεκμήρια διαβίωσης για τις βίλες με εμβαδόν άνω των 200 τετραγωνικών μειώθηκαν σημαντικά με το νέο φορολογικό νόμο! Για μια υπερπολυτελή βίλα 300 τετραγωνικών μέτρων και παλαιότητας 5 ετών που βρίσκεται σε περιοχή όπου η αντικειμενική αξία ανά τετραγωνικό μέτρο φθάνει σήμερα τα 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το τεκμήριο μειώθηκε κατά 60,2% ή κατά 79.668 ευρώ, από 132.300 ευρώ σε 52.632 ευρώ! Για μία νεόκτιστη μονοκατοικία εμβαδού 250 τετραγωνικών σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το τεκμήριο μειώθηκε κατά 53,5% ή κατά 35.406 ευρώ, από 66.150 ευρώ σε 30.744 ευρώ.

3) Τα τεκμήρια διαβίωσης για τα υπερπολυτελή ΙΧ αυτοκίνητα αξίας άνω των 80.000 ευρώ μειώθηκαν σημαντικά με το νέο φορολογικό νόμο. Για ένα ΙΧ αυτοκίνητο 3.000 κυβικών εκατοστών, αξίας 100.000 ευρώ και παλαιότητας 3 ετών, ίσχυε μέχρι πρότινος τεκμήριο διαβίωσης 75.700 ευρώ. Με το νέο σύστημα που θέσπισε η κυβέρνηση το τεκμήριο για το συγκεκριμένο ΙΧ πέφτει στα 10.400 ευρώ, δηλαδή μειώνεται κατά 79,65% ή κατά 60.300 ευρώ! Για ένα πολυτελές τζιπ 5.000 κυβικών εκατοστών και αξίας 80.000 ευρώ το τεκμήριο διαβίωσης μειώθηκε από 112.900 ευρώ σε 24.400 ευρώ, δηλαδή κατά 78,38% ή κατά 88.500 ευρώ.

4) Τα τεκμήρια διαβίωσης για τις πισίνες εμβαδού άνω των 25 τετραγωνικών μέτρων μειώθηκαν κατά 31% έως και 78% με το νέο φορολογικό νόμο! Συγκεκριμένα:

- για εξωτερική πισίνα 30 τετραγωνικών μέτρων το τεκμήριο μειώθηκε σε 3.000 ευρώ από 11.600 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος! Η μείωση φθάνει σε ποσοστό το 74%!

- για εξωτερική πισίνα 60 τετραγωνικών μέτρων το τεκμήριο μειώθηκε σε 6.000 ευρώ από 11.600 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος. Η μείωση έφθασε σε ποσοστό το 48%.

- για εσωτερική πισίνα 100 τετραγωνικών μέτρων, το τεκμήριο μειώθηκε σε 28.000 ευρώ από 43.800 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος. Η μείωση είναι τάξης του 36%.

5) Με τη ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 84 του νέου φορολογικού νόμου:

* Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις φόρου εισοδήματος ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος μπορούν να καταθέσουν μέχρι τις 31 Μαϊου 2010 εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις καταβάλλοντας μόνο τις διαφορές φόρου που απέφυγαν να πληρώσουν, με απαλλαγή από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους!

* Οι φορολογούμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι τις 31 Μαϊου 2010 εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις και να καταβάλουν τις διαφορές φόρου που προκύπτουν, με απαλλαγή από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, για υποχρεώσεις που αφορούν σε ΦΠΑ, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο κύκλου εργασιών, φόρο ασφαλίστρων, φορολογικά τέλη κινητής τηλεφωνίας, αυτοτελή φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων και λοιπούς φόρους και τέλη, με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για τις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από πρόσθετους φόρους εφόσον οι διαφορές φόρου που θα προκύψουν εξοφληθούν εφάπαξ. Εάν οι διαφορές εξοφληθούν μέχρι και σε 6 δόσεις, όπως προβλέπει η ρύθμιση, τότε θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση η οποία ανέρχεται σε 10% ,εφόσον οι εκπρόθεσμες δηλώσεις αφορούν σε φορολογικές υποχρεώσεις των ετών μέχρι το 2008, και σε 3% εάν πρόκειται για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν από 1/1/2009 και μετά. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει επιπλέον φόρος από την εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο.

6) Με τη ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 66 του νέου φορολογικού νόμου:

* Οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ., οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, απαλλάσσονται κατά σημαντικό ποσοστό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον εξοφληθούν εφάπαξ στο σύνολό τους ή τουλάχιστον κατά το ήμισυ έως τις 31 Μαΐου 2010. Στη ρύθμιση υπάγονται, ειδικότερα οφειλές, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Από τις παραπάνω οφειλές μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, μόνο αυτές που τελούν σε αναστολή είσπραξης ή έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 ν. 2648/98, καθώς και εκείνες, που έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που τηρείται κατά την υποβολή της αίτησης.

* Για την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση απαιτείται να υποβληθεί αίτηση από τον ίδιο ή οποιονδήποτε συνυπόχρεο για την οφειλή και ταυτόχρονα να καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό εφάπαξ έως τις 31 Μαΐου 2010.

* Στην περίπτωση της εφάπαξ συνολικής εξόφλησης των αρχικών ποσών των οφειλών, έως τις 31 Μαΐου 2010, προβλέπεται απαλλαγή από το 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις οφειλές έως την ημέρα της καταβολής.

* Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής έως τις 31 Μαΐου 2010 τουλάχιστον του 50% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπεται απαλλαγή από το 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημέρα της καταβολής. Το 50% της οφειλής πρέπει να αφορά το σύνολο μεμονωμένης εγγραφής ή εγγραφών κατά το μέρος αυτών που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο. Είναι αυτονόητο ότι το ποσό της οφειλής που απομένει βαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

7) Η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία για τους διοικητικούς συμβιβασμούς με την Εφορία, την οποία η κυβέρνηση «ξέχασε» να τροποποιήσει επί το αυστηρότερο δίδει τη δυνατότητα στους φοροφυγάδες να εξουδετερώσουν τα αυστηρότερα μέτρα διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου κατά της φοροδιαφυγής! Ως γνωστόν, από την 1η Ιουνίου όσοι δεν εκδίδουν ή εκδίδουν ανακριβώς αποδείξεις, τιμολόγια, δελτία αποστολής και άλλα φορολογικά στοιχεία, όσοι δεν ενημερώνουν τα πρόσθετα βιβλία και όσοι εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά τιμολόγια αντιμετωπίζουν κινδύνους ποινικών διώξεων και φυλακίσεων τουλάχιστον για 2 μήνες καθώς επίσης και αυτοτελή πρόστιμα αυξημένα κατά 36%. Ωστόσο, εάν ακολουθήσουν την πάγια διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με την αρμόδια Εφορία, τότε τα πρόστιμα που θα τους επιβληθούν θα μειωθούν στο ½ και το αξιόποινο των πράξεών τους θα αρθεί, δηλαδή τυχόν ποινική δίωξη εναντίον τους θα σταματήσει. Αυτά θα συμβούν επειδή τα προβλέπει η ήδη ισχύουσα από το 1997 νομοθεσία για το φορολογικό ποινολόγιο, που νομοθέτησαν οι τότε … εκσυγχρονιστικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ! Επιπλέον, εξακολουθεί να ισχύει η σκανδαλώδης ρύθμιση του φορολογικού ποινολογίου που προβλέπει τον περιορισμό του ύψους των προστίμων, που επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης μεγάλου αριθμού φορολογικών στοιχείων ή σε περιπτώσεις διακίνησης μεγάλου αριθμού πλαστών-εικονικών φορολογικών στοιχείων, στο 15πλάσιο του βασικού προστίμου. Το βασικό πρόστιμο ανέρχεται σε 400 ευρώ για βιβλία α’ κατηγορίας, 800 ευρώ για βιβλία β’ κατηγορίας και 1.200 ευρώ για βιβλία γ’ κατηγορίας. Συνεπώς, εάν το ΣΔΟΕ από έλεγχο που θα κάνει σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας διαπιστώσει ότι δεν εκδόθηκαν 500 αποδείξεις σε 500 πελάτες του κέντρου, ενώ κανονικά το συνολικό πρόστιμο που πρέπει να επιβληθεί ανέρχεται σε 400.000 ευρώ (500 μη εκδοθείσες αποδείξεις Χ 800 ευρώ για κάθε μία μη εκδοθείσα απόδειξη), η νομοθεσία ΠΑΣΟΚ περιορίζει το πρόστιμο αυτό στο 15πλάσιο των 800 ευρώ, δηλαδή στα 12.000 ευρώ! Περαιτέρω, εάν ο φοροφυγάς ιδιοκτήτης του κέντρου διασκέδασης υπογράψει διοικητικό συμβιβασμό του προστίμου με την αρμόδια Εφορία τότε το συνολικό πρόστιμο μειώνεται περαιτέρω στο ½ δηλαδή στα 6.000 ευρώ! Έτσι, ο φοροφυγάς από κει που θα έπρεπε να πληρώσει στο Δημόσιο 400.000 ευρώ τη γλιτώνει καταβάλλοντας μόλις 6.000 ευρώ, ενώ τα ποσά που εντωμεταξύ έχει υπεξαιρέσει από το Δημόσιο με τη φοροδιαφυγή που διαπράττει καθημερινά είναι μεγαλύτερα κι από 400.000 ευρώ!

Ποινές-σοκ για μη έκδοση αποδείξεων

Νέο οπλοστάσιο αυστηρότερων ποινών κατά των παραβατών της φορολογικής νομοθεσίας αποκτά η Εφορία. Η κυβέρνηση θέτει από το καλοκαίρι σε εφαρμογή τις νέες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νόμου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, οι οποίες προβλέπουν την απώλεια του αφορολογήτου ορίου, την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων μέχρι και για 6 μήνες, την επιβολή προστίμων με διαδικασίες-εξπρές, την αύξηση των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά 36%, την άσκηση ποινικών διώξεων και την επιβολή ποινών φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών σε όσους συλλαμβάνονται να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία ή να εκδίδουν ανακριβή στοιχεία καθώς και σε όσους χρησιμοποιούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Ειδικότερα, με τις νέες αυτές ρυθμίσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου:

1) Οι επιτηδευματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους, εφόσον εντοπίζονται από την Εφορία να μην έχουν κόψει έστω και μία απόδειξη πολύ μικρής αξίας, να μην έχουν καταχωρίσει στα βιβλία τους φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδώσει ή έχουν λάβει, να χρησιμοποιούν πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή να έχουν καταχωρίσει ανύπαρκτες δαπάνες θα τιμωρούνται με απώλεια του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ, δηλαδή θα επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο εισοδήματος μέχρι 2.160 ευρώ. Συνολικά, δεκατέσσερις περιπτώσεις παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που θα εντοπίζουν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, των Ελεγκτικών Κέντρων ή των ΔΟΥ κατά τους φορολογικούς ελέγχους στα βιβλία των μικρομεσαίων επιτηδευματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ και την επιβολή επιπλέον φόρου εισοδήματος έως 2.160 ευρώ!

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 75 του νέου φορολογικού νόμου, σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου ατομικής επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ δεν θα εφαρμόζεται στις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται οι ακόλουθες παραβάσεις:

α) Παράλειψη έκδοσης οποιουδήποτε φορολογικού στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δηλαδή απόδειξης, τιμολογίου, δελτίου αποστολής κ.λπ.. Αν π.χ. ένας αρτοποιός εντοπισθεί από το ΣΔΟΕ να μην έχει κόψει απόδειξη αξίας 0,50 ευρώ για ένα κουλούρι που πώλησε σε πελάτη του θα τιμωρείται με απώλεια του αφορολογήτου! Ως παράλειψη έκδοσης στοιχείου λογίζεται και η μη καταχώριση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της μη έκδοσης δελτίων αποστολής από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. καθώς επίσης και η μη έκδοση στοιχείου διακίνησης, εφόσον έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία στοιχείο αξίας για την ίδια συναλλαγή από τον υπόχρεο στην έκδοση του στοιχείου διακίνησης.
β) Έκδοση έστω και ενός αθεώρητου φορολογικού στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία τα φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί εκ παραδρομής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο.
γ) Μη αναγραφή ή ανακριβής αναγραφή, έστω και σε ένα από τα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί, του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας, καθώς και του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλομένου, του είδους, της ποσότητας και της αξίας ή της αμοιβής.

δ) Μη καταχώρηση φορολογικού στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν έχουν διαπραχθεί ταυτόχρονα μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις των προηγούμενων περιπτώσεων α ή γ και εφόσον η συνολική διαφορά υπερβαίνει τα 880 ευρώ.

ε) Ανακριβής καταχώρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον δεν έχει διαπραχθεί παράβαση της περίπτωσης γ και εφόσον η συνολική διαφορά υπερβαίνει τα 880 ευρώ.

στ) Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής, εφόσον η συνολική διαφορά υπερβαίνει τα 880 ευρώ.
ζ) Καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής, εφόσον η συνολική διαφορά υπερβαίνει τα 880 ευρώ.
η) Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση ενός ή περισσοτέρων φορολογικών στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που οφείλουν να τηρούν ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία εσόδου.
θ) Διακίνηση αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.
ι) Έκδοση ενός ή περισσοτέρων πλαστών φορολογικών στοιχείων.

ια) Έκδοση ενός ή περισσοτέρων εικονικών φορολογικών στοιχείων.

ιβ) Λήψη ενός ή περισσοτέρων εικονικών φορολογικών στοιχείων.

ιγ) Νόθευση φορολογικών στοιχείων.

ιδ) Καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή δαπανών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.

2) Θα εφαρμόζεται διαδικασία-εξπρές για την επιβολή προστίμων από τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και των ΔΟΥ σε επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν κόβουν τιμολόγια και αποδείξεις για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με τους πελάτες τους. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 81 του νέου φορολογικού νόμου, προβλέπεται ότι για διαπιστούμενες παραβάσεις που αφορούν στη μη επίδειξη πρόσθετων βιβλίων, στη μη καταχώρηση πελατών στα πρόσθετα βιβλία, στη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, στη μη έκδοση τιμολογίων ή δελτίων αποστολής και στη μη έκδοση φορτωτικής, θα συντάσσεται επί τόπου έκθεση ελέγχου και θα εκδίδεται άμεσα απόφαση επιβολής προστίμου, η οποία θα επιδίδεται στον ελεγχόμενο. Αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει τις πράξεις, τότε οι εκθέσεις και οι αποφάσεις επιβολής προστίμου θα θυροκολλούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχόμενου. Με τη νέα αυτή διαδικασία δεν θα υπάρχει πλέον υποχρέωση του ΣΔΟΕ να αποστείλει την έκθεση ελέγχου στην αρμόδια ΔΟΥ, ούτε η υποχρέωση της ΔΟΥ να καλέσει για ακρόαση το φορολογούμενο και μετά να του αποστείλει την απόφαση επιβολής των προστίμων.

3) Για κάθε απόδειξη ή τιμολόγιο αξίας μέχρι 1.200 ευρώ που θα διαπιστώνεται, σε φορολογικό έλεγχο, ότι δεν εξέδωσε επιτηδευματίας, θα επιβάλλεται πρόστιμο αυξημένο κατά 36%. Το πρόστιμο που θα επιβάλλεται για κάθε μία απόδειξη ή για κάθε ένα τιμολόγιο αξίας μέχρι 1.200 ευρώ που δεν εκδόθηκε θα είναι αυξημένο από 293 σε 400 ευρώ για όσουν τηρούν βιβλία α’ κατηγορίας, από 586 σε 800 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία β’ ακτηγορίας και από 880 σε 1.200 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία γ΄κατηγορίας.

4) Σε περίπτωση διοικητικού συμβιβασμού με την Εφορία τα νέα αυξημένα πρόστιμα που προβλέπονται για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων θα περιορίζονται στο 1/2, αντί στο 1/3 που προβλέπεται σήμερα, και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλονται εφάπαξ ή ότι θα καταβάλλεται ως προκαταβολή το 30% του συνολικού ποσού των προστίμων, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.

5) Όσοι εντοπίζονται κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου να μην έχουν εκδώσει αποδείξεις ή τιμολόγια ή να έχουν εκδώσει ανακριβείς αποδείξεις ή τιμολόγια για τρεις διαφορετικές συναλλαγές, καθώς και όσοι εντοπίζουν από διαφορετικούς ελέγχους να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία κατ’ εξακολούθηση θα κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών και με αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους για χρονικό διάστημα από 3 έως και 30 ημέρες.