Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Ανεξέλεγκτα τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια!

Αποκάλυψη-σοκ, σύμφωνα με την οποία η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει εκδώσει δύο υπουργικές αποφάσεις που θα επέτρεπαν τον ηλεκτρονικό έλεγχο των συναλλαγών των επιχειρήσεων τα έτη 2010 και 2011 και θα απέτρεπαν τα φαινόμενα έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, έκανε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών κ. Χρ. Γιαννόπουλος, κατά τη διάρκεια ημερίδας του Ινστιτούτου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του Ι.Ο.ΦΟ.Μ. αποκάλυψε ουσιαστικά ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ενώ μπορούσε, δεν προώθησε άμεσα τις κανονιστικές ρυθμίσεις που θα συνέβαλαν στην αποτελεσματική λειτουργία του σύγχρονου ηλεκτρονικού συστήματος διενέργειας φορολογικών ελέγχων ELENXIS και θα έθεταν οριστικό τέλος στη μάστιγα των πλαστών και των εικονικών τιμολογίων!Όπως προκύπτει, ειδικότερα, από τα όσα επεσήμανε ο κ. Γιαννόπουλος, κατά την ομιλία του στην ημερίδα του ΙΟΦΟΜ για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος:
  • Το άρθρο 20 του ν. 3842/2010 που ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Απρίλιο του 2010 προβλέπει ότι για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων-επιτηδευματιών, τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον προβλέπει ότι με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος και η διαδικασία σταδιακής εφαρμογής της παραπάνω διαδικασίας, με βάση την αξία της συναλλαγής ή τον κύκλο εργασιών, οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων, χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το όριο της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου.


  • Ουσιαστικά, με τις παραπάνω διατάξεις επιδιώχθηκε να δρομολογηθεί μια νέα διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της γνησιότητας των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων, η οποία, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική εξόφληση των συναλλαγών αξίας άνω των 3.000 ευρώ μέσω τραπεζικού συστήματος (που προβλέπεται επίσης από το άρθρο 20 του ν. 3842/2010), μπορεί ουσιαστικά να αποτρέψει φαινόμενα εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω της έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.


  • Το σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας φορολογικών ελέγχων ΕLENXIS μπορεί να τροφοδοτηθεί με όλα τα δεδομένα των συναλλαγών που, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία πρέπει να καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ. Έτσι θα μπορεί να ελέγχει πλήρως το ύψος, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των συναλλαγών που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες και να εντοπίζει άμεσα τις δηλωθείσες ανακριβείς, ψευδείς ή εικονικές συναλλαγές, δηλαδή τις περιπτώσεις έκδοσης ανακριβών, πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.


  • Παρά τις πρωτόγνωρες δυνατότητες οριστικής πάταξης του φαινομένου των πλαστών και των εικονικών φορολογικών στοιχείων, οι οποίες παρέχονται στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 και της λειτουργίας του ΕLENXIS, οι αναγκαίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων υπουργικές αποφάσεις που έπρεπε να είχαν εκδοθεί από τον Απρίλιο του 2010 δεν έχουν ακόμη εκδοθεί! Δηλαδή έχει περάσει 1,5 χρόνος από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι πολύ σημαντικές αυτές ρυθμίσεις αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί επειδή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει ακόμη αξιωθεί να εκδώσει τις υπουργικές αποφάσεις που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής τους!


Ο κ. Γιαννόπουλος αποκάλυψε ουσιαστικά την εγκληματική αμέλεια και αδράνεια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, που είχε ως συνέπεια οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες να μην είναι σε θέση, ακόμη και σήμερα, να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας για να πατάξουν οριστικά τα κυκλώματα των επιτηδείων που διακινούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, αποστερώντας από το Δημόσιο έσοδα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο!Περιγράφοντας αναλυτικά τις δυνατότητες του συστήματος ΕLENXIS, o κ. Γιαννόπουλος επεσήμανε, μεταξύ των άλλων, ότι:-Στόχος του συστήματος ΕLENXIS είναι να εντοπίζονται ταχύτερα , με ασφάλεια και ευκολότερα όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές με πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.-Για κάθε φορολογούμενο θα δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος αμέσως μετά την επιλογή του ως υποψηφίου για έλεγχο και ο οποίος φάκελος θα κλείνει μετά την οριστικοποίηση του ελέγχου.-Ο έλεγχος, μετά την προετοιμασία στα γραφεία του ελεγκτικού κέντρου ,θα διενεργείται επιτόπια στην επιχείρηση μέσω ενός laptop που θα κρατά ανά χείρας ο ελεγκτής. Μέσω του latop, o ελεγκτής θα συνδέεται ασύρματα με την κεντρική μονάδα του Taxis, αντλώντας πληροφορίες για το προφίλ της ελεγχόμενης εταιρείας. Στις πληροφορίες που θα «κατεβάζει» θα αφορούν κυρίως μεγάλες επιστροφές Φ.Π.A., παρουσίαση φορολογικών παραβάσεων, λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων, επιδοτήσεις, οικονομικά αποτελέσματα (ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, κέρδη κ.λπ.), απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αυξήσεις κεφαλαίου κ.λπ. Κατόπιν, τα φορολογικά δεδομένα που θα καταχωρεί στον φορητό υπολογιστή ο ελεγκτής θα στέλνονται στο Taxis για περαιτέρω επεξεργασία και διασταυρώσεις.-Το νέο σύστημα θα επισπεύσει τις ελεγκτικές διαδικασίες και την επιβολή των προστίμων στους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας.-Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο ελεγκτής θα μπορεί να διενεργεί πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για τυχόν περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιχείρηση:§ Ευρίσκεται στο ηλεκτρονικό αρχείο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις φοροδιαφυγής ή είναι εκδότες ή χρήστες πλαστών και εικονικών τιμολογίων ή αφερέγγυοι.§ Έχει διαπράξει στο παρελθόν φορολογικές παραβάσεις.§ Έχει κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία.§ Δεν έχει υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.§ Αναφέρεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις λάθος ή καθόλου A.Φ.M.§ Ευρίσκεται στη λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων ή στοιχείων.-Κατά τη σχεδίαση των ελέγχων θα είναι δυνατή η επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών με σκοπό την ανάλυση του κινδύνου και την ανάδειξη των υποθέσεων με τον υψηλότερο βαθμό «επικινδυνότητας» για φοροδιαφυγή.-Χάρη στη συμβολή του συστήματος ELENXIS θεωρείται δυνατή η δημιουργία μιας «ενημερωμένης» και «αξιόπιστης μαύρης λίστας», ώστε στην πολιτική κατά της φοροδιαφυγής να γίνεται η καταγραφή των «ύποπτων» κλάδων και προσώπων.-Στα νέα εργαλεία που έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνονται και ευμεγέθεις κατάλογοι με κατηγορίες φορολογουμένων που θα πρέπει να «προσεχθούν» ιδιαιτέρως. Ειδικότερα, στα προαναφερθέντα αυτά εργαλεία εντάσσεται και η κατάρτιση καταλόγων κατηγοριοποίησης δύο ομάδων φορολογουμένων:§ Πρώτον, των «ύποπτων» κλάδων για φοροδιαφυγή, και§ Δεύτερον, των «σεσημασμένων» φοροφυγάδων.-Μαζί με αυτές τις λίστες θα καταρτιστούν και ειδικοί δείκτες, με βάση τους οποίους θα γίνει και κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων ανάλογα με την πιθανότητα φοροδιαφυγής. Έτσι, με βάση αυτά τα δεδομένα, θα σχεδιάζονται και θα διενεργούνται διαφορετικής συχνότητας και στοχοθέτησης φορολογικοί έλεγχοι.Με τα στοιχεία που διαθέτουν το ΣΔΟΕ, αλλά και γενικότερα οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, θα μπορεί να σκιαγραφηθεί με πλήθος επιμέρους παραμέτρων (κλάδοι, περιφέρειες, εποχικότητα, στατιστικά στοιχεία, κ.λπ.) όλο το φάσμα των φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώνονται και να προσδιορισθεί επακριβέστερα η φοροδιαφυγή.Πρακτικά αυτό σημαίνει πως διευρύνεται στις πρακτικές των ελέγχων η θεωρία των «συνήθων υπόπτων», καθώς στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΓΓΠΣ, με τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας θα προστεθούν πολύ περισσότερα στοιχεία.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Απώλεια εθνικής κυριαρχίας θα προκαλέσει η αποδοχή της νέας δανειακής σύμβασης από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

Δεσμεύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε πλήρη απώλεια της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας για πολλά έτη και σε μόνιμη υποδούλωσή της στις διαθέσεις των ξένων πιστωτών της θα κληθεί να αναλάβει η νέα κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-Νέας Δημοκρατίας αν αποδεχθεί να προχωρήσει στην επικύρωση του συνόλου των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011, όπως την πιέζουν ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο! Κι όλα αυτά, τη στιγμή που με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής δεν διασφαλίζεται η κάλυψη του συνόλου των δανειακών αναγκών του ελληνικού Δημοσίου για την περίοδο 2012-2014, αλλά μόνο ένα μέρος!Το κομβικό σημείο της όλης διαδικασίας επικύρωσης των συμφωνηθέντων στη Σύνοδο Κορυφής αποτελεί η σύμβαση που θα κληθεί να υπογράψει η χώρα μας με τα οικονομικώς υγιή κράτη-μέλη της ευρωζώνης και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για την λήψη ενός νέου δανείου συνολικού ύψους 130 δισ. ευρώ. Όπως αποκαλύπτει το "taxnews", το νέο δάνειο των 130 δισ. ευρώ, το οποίο υποτίθεται ότι συμφωνήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες αναχρηματοδότησης του ανεξόφλητου υπολοίπου του ελληνικού χρέους την περίοδο 2012-2014 σχεδιάζεται να συναφθεί με όρους εξαιρετικά επαχθείς για το ελληνικό κράτος. Επιπλέον, το νέο δάνειο δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη του συνόλου των δανειακών αναγκών του ελληνικού Δημοσίου μέχρι το 2014.


Συγκεκριμένα:1) Η συμφωνία ρύθμισης του ελληνικού χρέους της 26ης Οκτωβρίου 2011 η οποία επετεύχθη μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων μας και του ΔΝΤ - ερήμην της ελληνικής πλευράς – αυξάνει σημαντικά το τμήμα του ελληνικού χρέους που θα έχει τη μορφή των απ’ ευθείας διακρατικών δανείων από τις χώρες-μέλη της ευρωζώνης και των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήδη, με την πρώτη δανειακή σύμβαση που συνήφθη τον Μάιο του 2010 μεταξύ της Ελλάδος, της ευρωζώνης και του ΔΝΤ, το τμήμα του ελληνικού χρέους που παύει σταδιακά να αποτελείται από ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου και αρχίζει πλέον να καταλαμβάνεται από διακρατικά δάνεια και δάνεια από το ΔΝΤ φθάνει τα 110 δισ. ευρώ. Με τη νέα δανειακή σύμβαση των 130 δισ. ευρώ, που αποφασίστηκε να υπογράψει η Ελλάδα, στη Συνοδο Κορυφής της 26ης-10-2011, το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του ελληνικού χρέους που θα καλύπτεται πλέον με διακρατικά δάνεια και δάνεια από το ΔΝΤ θα φθάσει τα 240 δισ. ευρώ. Αυτό που θα συμβεί ουσιαστικά θα είναι η μετατροπή μεγάλου μέρους του ελληνικού χρέους από ομολογιακό χρέος που εκδόθηκε με βάση το ελληνικό δίκαιο σε διακρατικό χρέος, αποτελούμενο από δάνεια χορηγηθέντα με όρους που διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, το οποίο εξασφαλίζει τους δανειστές έναντι του ελληνικού κράτους-οφειλέτη!


Η αλλαγή του νομικού καθεστώτος από το οποίο διέπονται πλέον αυτά τα νέα δάνεια συνιστά μια εξέλιξη άκρως επιζήμια για τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου, για τρεις λόγους:


α) Το μεγαλύτερο τμήμα του ανεξόφλητου υπολοίπου του ελληνικού χρέους, δηλαδή ένα ποσό συνολικού ύψους άνω των 240 δισ. ευρώ θα μετατραπεί από μη εγγυημένο σε εγγυημένο με την αξία περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του ίδιου του ελληνικού Δημοσίου! Δηλαδή με την συμφωνία για το αρχικό δάνειο των 110 δισ. ευρώ και με τη νέα συμφωνία για το καινούργιο δάνειο-μαμούθ των 130 δισ. ευρώ η χώρα μας θα υποχρεωθεί να δεσμεύσει σημαντικής αξίας ακίνητη και κινητή περιουσία της προκειμένου να εγγυηθεί ότι θα είναι συνεπής με την αποπληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων! Σημαντικά δικαιώματα της χώρας που απορρέουν από την εθνική κυριαρχία θα εκχωρηθούν πλήρως στους δανειστές, οι οποίοι θα αποκτήσουν δυνατότητες κατάσχεσης, εκποίησης ή ακόμη και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου με σκοπό να «συμμορφώσουν» την Ελλάδα όταν θα φθάσει και πάλι σε ένα σημείο αδυναμίας να αποπληρώσει το ήδη συναφθέν και το νέο επαχθές δάνειο! Με τη νέα δανειακή σύμβαση των 130 δισ. ευρώ, το ελληνικό Δημόσιο θα αποδεχτεί την παραίτησή του από την ασυλία των περιουσιακών του δικαιωμάτων λόγω εθνικής κυριαρχίας, όπως ήδη έπραξε και με την προηγούμενη δανειακή σύμβαση των 110 δισ. ευρώ!


β) Το γεγονός ότι το δίκαιο που διέπει το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού χρέους αλλάζει σταδιακά από ελληνικό σε αγγλικό σημαίνει επίσης ότι το ελληνικό Δημόσιο χάνει πλέον το δικαίωμά του να προχωρήσει μονομερώς σε αναδιάρθρωση του χρέους αυτού με «κούρεμα» της αξίας του κατά όποιο ποσοστό θέλει! Το ελληνικό δίκαιο άφηνε ακάλυπτους τους δανειστές, επέτρεπε δηλαδή στο ελληνικό Δημόσιο να τροποποιήσει μονομερώς, προς όφελός του, τους όρους αποπληρωμής των ομολόγων του. Βάσει του ελληνικού δικαίου, η χώρα μας θα μπορούσε να αποφασίσει όποτε ήθελε την απομείωση, το «κούρεμα» της αξίας των ομολόγων που οφείλει να εξοφλήσει! Είχε δηλαδή το δικαίωμα από μόνο του το ελληνικό κράτος να επιβάλει στους πιστωτές του το «κούρεμα» της αξίας των ομολόγων του κατά ποσοστό της δικής του επιλογής, εφαρμόζοντας ρυθμίσεις με αποκλειστικό γνώμονα τα δικά του συμφέροντα. Τώρα όμως που τα περισσότερα ομολογιακά δάνεια του ελληνικού Δημοσίου αντικαθίστανται σταδιακά με δάνεια που διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα να ρυθμίσει ελεύθερα προς όφελός του την αποπληρωμή του μεγαλύτερου τμήματος του χρέους του. Δεν μπορεί δηλαδή πλέον το ελληνικό κράτος, για το τμήμα των 240 δισ. ευρώ του χρέους του, να προβεί μελλοντικά σε οποιαδήποτε μονομερή ρύθμιση, αλλά είναι υποχρεωμένο να εξοφλήσει στο ακέραιο τις οφειλές του κι αν δεν μπορέσει θα απολέσει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα!


Η δυνατότητα που είχε το ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει μονομερώς σε αναδιάρθρωση του χρέους του με όρους επωφελείς για το μέλλον του ελληνικού λαού είναι κάτι για το οποίο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπό τον κ. Γ. Παπανδρέου δεν είχε πει κουβέντα στον ελληνικό λαό. Το απέκρυψε σκόπιμα, επειδή προφανώς το κύριο μέλημά της ήταν να διασφαλίσει τα συμφέροντα των δανειστών, δηλαδή των τραπεζών και των λοιπών επενδυτικών εταιρειών που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού χρέους! Τώρα, με την πρώτη δανειακή σύμβαση που ήδη εκτελείται χωρίς καν να περάσει από τη Βουλή για έγκριση, καθώς και με τη δεύτερη η οποία επιδιώκεται να συναφθεί με την έγκριση και της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό κράτος κινδυνεύει να απεμπολήσει οριστικά το δικαίωμά του να ρυθμίζει μονομερώς το μεγαλύτερο τμήμα του χρέους του!


γ) Η ασκούμενη οικονομική πολιτική θα ελέγχεται αυστηρά, θα υπαγορεύεται και θα καθοδηγείται καθημερινά από μόνιμα εγκατεστημένους στην Αθήνα επιθεωρητές-τοποτηρητές της τρόικας του ΔΝΤ, της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς επίσης και από εμπειρογνώμονες άλλων κυβερνήσεων της "ευρωζώνης"! Κι αυτό διότι οι δανειστές για να διασφαλίσουν πλήρως την αποπληρωμή των δανείων θα επιδιώκουν να επιβάλουν με κάθε μέσο στη χώρα μας την οικονομική πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους!2) Η νέα σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπει ότι το ελληνικό Δημόσιο θα λάβει υπό μορφή δανείου το συνολικό ποσό των 130 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό:


- Τα 30 δισ. ευρώ προορίζονται να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ώστε να καλύψουν τις ζημίες από το συμφωνηθέν «κούρεμα» κατά 50% της αξίας των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν!


- Άλλα 30 δισ. ευρώ προορίζονται να δοθούν άμεσα ως προκαταβολές σε μετρητά προς τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους ελληνικά ομόλογα, δηλαδή να λειτουργήσουν ως κίνητρο προκειμένου οι πιστωτές να δεχθούν το «κούρεμα» κατά 50% της αξίας των ελληνικών τίτλων που κατέχουν.


-Μόνο τα υπόλοιπα 70 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν τρέχουσες δανειακές ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου για τα έτη 2012 – 2014.


Όμως οι δανειακές ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου για τα έτη 2012-2014 δεν είναι μόνο 70 δισ. ευρώ αλλά 138,5 δισ. ευρώ, εφόσον αποδώσει πλήρως η – συμφωνηθείσα στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης/10/2011 – διαδικασία του PSI, δηλαδή η διαδικασία εθελοντικής συμμετοχής των ιδιωτών πιστωτών στην απομείωση κατά 50% της αξίας των ομολόγων ύψους 205 δισ. ευρώ που λήγουν την περίοδο 2012-2035 (διαδικασία PSI: Private Sector Involvement)!


Συγκεκριμένα, με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία περιλαμβάνονται στο τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Δημοσίου Χρέους, αν δεν γινόταν το «κούρεμα», τότε την περίοδο 2012-2014 το ελληνικό Δημόσιο θα υποχρεωνόταν να πληρώσει 130,4 δισ. ευρώ σε χρεολύσια και τουλάχιστον 62 δισ. ευρώ σε τόκους ομολόγων και εντόκων γραμματίων. Το σύνολο των τοκοχρεολυσίων που θα έπρεπε να αποπληρωθούν θα έφθανε δηλαδή τα 192,4 δισ. ευρώ. Αν ληφθεί υπόψη ότι η πραγματική μείωση του συνολικού ελληνικού δημόσιου χρέους θα είναι της τάξης του 28% της ονομαστικής του αξίας εφόσον στεφθεί με πλήρη επιτυχία η διαδικασία του «κουρέματος», τότε το συνολικό ανεξόφλητο ποσό του δημόσιου χρέους την περίοδο 2012-2014 περιορίζεται από τα 192,4 στα 138,5 δισ. ευρώ.


Συνεπώς, ακόμη κι αν διαδικασία του PSI στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, το υπόλοιπο του χρέους που θα πρέπει να αποπληρώσει το ελληνικό Δημόσιο την προσεχή τριετία θα είναι διπλάσιο των νέων «δανεικών» που θα έχουν εξασφαλιστεί με τη νέα σύμβαση. Θα απομένουν δηλαδή 138,5 δισ. ευρώ ελληνικού χρέους προς αποπληρωμή, ενώ η δανειακή σύμβαση θα έχει εξασφαλίσει μόλις 70 δισ. ευρώ! Το υπόλοιπο των 68,5 δισ. ευρώ είναι αδύνατο να καλυφθεί από το ελληνικό Δημόσιο με έξοδο στις αγορές, η οποία θα είναι αδύνατη τουλάχιστον μέχρι το 2021, δεδομένου ότι η χώρα μας θα θεωρείται αφερέγγυα διεθνώς, λόγω της αναδιάρθρωσης μέσω «κουρέματος» του χρέους της που αποδέχθηκε με τη συμφωνία της 26ης/10/2011!


Στην πραγματικότητα, όμως, το υπόλοιπο των χρηματοδοτικών αναγκών που δεν καλύπτεται με τη νέα δανειακή σύμβαση δεν θα είναι μόνο 68,5 δισ. ευρώ αλλά πολύ μεγαλύτερο δεδομένου ότι θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες δανειακές ανάγκες που θα προκύψουν από πολύ πιθανές καταπτώσεις εγγυήσεων που έχει παράσχει το ελληνικό Δημόσιο την περίοδο μέχρι το τέλος του 2011 για δάνεια προς ελληνικές τράπεζες και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, η βέβαιη ανεπάρκεια της νέας δανειακής σύμβασης να καλύψει το σύνολο των δανειακών αναγκών του ελληνικού Δημοσίου για την περίοδο 2012-2014 θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα και στην υπογραφή νέας σύμβασης για την διασφάλιση της αποπληρωμής καί του ακάλυπτου υπολοίπου. Όμως για να φτάσουν στο σημείο οι υγιείς οικονομικά χώρες-μέλη της ευρωζώνης να εγκρίνουν την εκταμίευση κι άλλων δανείων για την Ελλάδα θα απαιτήσουν ακόμη περισσότερες υπαναχωρήσεις από τη χώρα μας σε ευαίσθητα θέματα που θα άπτονται των εισοδηματικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή θα απαιτήσουν - με τη γνωστή πλέον μέθοδο των εκβιασμών - νέα ακόμη πιο σκληρά φοροεισπρακτικά και περιοριστικά μέτρα σε βάρος του ελληνικού λαού!
Δεν θα είναι όμως ο σημαντικός περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας η μόνη συνέπεια που θα υποστεί η χώρα μας αν η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ υπακούσει στις πιέσεις των Ευρωπαίων και του ΔΝΤ για επικύρωση και εφαρμογή του συνόλου των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου. Οι διαδικασίες επικύρωσης και εφαρμογής των αποφάσεων, εφόσον υιοθετηθούν στο σύνολό τους από τη νέα κυβέρνηση, θα ρίξουν τη χώρα μας σε τρεις ακόμη παγίδες:α) Το ελληνικό Δημόσιο θα υποχρεωθεί να παράσχει σημαντικού ύψους εγγυήσεις προς την Φινλανδία! Ως γνωστόν, μετά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου για "κούρεμα" των ελληνικών ομολόγων κατά 21% και νέα δανειοδότηση της Ελλάδος από την ευρωζώνη, ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κ. Ε. Βενιζέλος συμφώνησε να παράσχει η χώρα μας εγγυήσεις στη Φινλανδία προκειμένου αυτή να αποδεχτεί να εκταμιεύσει το δικό της μερίδιο στο συγκεκριμένο δάνειο! Η συμφωνία εκείνη του κ. Βενιζέλου θα πρέπει τώρα να προσαρμοστεί στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, της Συνόδου της 26ης Οκτωβρίου, για ακόμη μεγαλύτερο "κούρεμα" και ακόμη υψηλότερη δανειοδότηση! Θα χρειαστεί δηλαδή να αυξηθεί σημαντικά το ύψος των εγγυήσεων που θα κληθεί να παράσχει η χώρα μας στη Φινλανδία!β) Το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών θα κληθεί να αποδεχτεί τον όρο ότι η νέα δανειακή σύμβαση θα πρέπει να ενσωματώνει και το νέο πολυετές Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής και το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, τα οποία οι δανειστές πιέζουν ώστε να περιλαμβάνουν δημοσιονομικά και "διαρθρωτικά" μέτρα ακόμη πιο σκληρής λιτότητας για τα επόμενα έτη. Δηλαδή, οι πιστωτές επιμένουν και καλούν την Ελλάδα να αποδεχτεί ότι η νέα δανειακή σύμβαση, το νέο πολυετές Μνημόνιο και το νέο αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, "πάνε πακέτο! Θα εκβιάσουν την νέα κυβέρνηση να αποδεχτεί και να επικυρώσει το σύνολο των επαχθών ρυθμίσεων σε βάρος του κράτους και του λαού της. Συνεπώς, η κυβέρνηση θα κληθεί να υπογράψει όχι μόνο μια νέα επαχθή δανειακή σύμβαση αλλά και ένα νέο συμβόλαιο πολυετούς σκληρής λιτότητας για όλο τον ελληνικό λαό.γ) Η χώρα μας θα υποστούν και πάλι εκβιασμούς στις αρχές του νέου έτους προκειμένου να νομοθετήσει άμεσα νέα έκτακτα δημοσιονομικά και δήθεν «διαρθρωτικά» μέτρα, τα οποία θα προβλέπουν περαιτέρω αυξήσεις φόρων, μειώσεις εισοδημάτων και καταργήσεις ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού. Οι εκβιασμοί θα έχουν τη μορφή της - γνωστής πλέον - απειλής: «αν δεν ψηφίσετε νέα μέτρα, δεν θα εκταμιευτεί η 1η δόση της νέας δανειακής σύμβασης»! Η δόση αυτή θα ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ και προβλέπεται να εκταμιευτεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2012, «για την κάλυψη των δανειακών αναγκών της Ελλάδος». Οι εκβιασμοί για τη λήψη νέων μέτρων θα είναι μια εξέλιξη αναπόφευκτη, δεδομένου ότι στους πρώτους μήνες του νέου έτους θα "διαπιστωθεί" από την τρόικα ότι ο προϋπολογισμός του 2011 θα έχει κλείσει με έλλειμμα άνω του 10%-10,5% του ΑΕΠ, δηλαδή με σημαντική υπέρβαση του στόχου η οποία θα μεταφέρει πρόσθετα βάρη στον προϋπολογισμό του 2012!

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Πάνω από 10% του ΑΕΠ το έλλειμμα του 2011!

Σοκ προκαλούν τα νεώτερα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία των εσόδων του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, από τα οποία προκύπτει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα υπερβεί και φέτος το 10% του ΑΕΠ, παρά τις αιματηρές θυσίες των Ελλήνων πολιτών που έχουν ήδη απολέσει την διετία 2010-2011 πάνω από το 30% των εισοδημάτων τους!


Οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι όλες οι θυσίες του ελληνικού λαού πάνε χαμένες, παρά την καταιγίδα σκληρών μέτρων που εφαρμόζονται και ότι για πολλοστή φορά τα σχέδια της κυβέρνησης και της τρόικας για τη δημοσιονομική προσαρμογή της περιόδου 2011-2015 θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν από μηδενική βάση! Στην ουσία, δύο έτη αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής ΠΑΣΟΚ και τρόικας δεν οδήγησαν στη σημαντική μείωση του ελλείμματος που είχε προβλεφθεί κι όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση και οι προϊστάμενοί της δανειστές θα συνεχίσουν, με ακόμη πιο γοργούς ρυθμούς, την καταστροφική τους πολιτική με νέα μέτρα για την περαιτέρω αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων και την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών.


Τα νεώτερα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισμού αποκαλύπτουν ότι τον Οκτώβριο οι καθαρές εισπράξεις του Δημοσίου υπέστησαν σημαντική μείωση της τάξεως του 6,9% έναντι των εισπράξεων του αντίστοιχου περυσινού μήνα, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό των εσόδων του Δημοσίου στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2011 να είναι πλέον μειωμένο κατά 4,4% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και να υστερεί κατά 2,39 δισ. ευρώ έναντι του νέου - αναθεωρημένου επί το δυσμενέστερο - στόχου που έχει συμπεριληφθεί στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2012.


Οι δραματικές αυτές εξελίξεις σημαίνουν ότι:


1) Από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το Δημόσιο έχει εισπράξει μόνο 39,17 δισ. ευρώ, αντί 41,56 δισ. ευρώ που θα έπρεπε να είχε εισπράξει με βάση την αναθεωρημένη επί το δυσμενέστερο πρόβλεψη που έχει περιληφθεί στο προσχέδιο του νέου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την οποία τα συνολικά καθαρά έσοδα του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού πρέπει να αυξηθούν φέτος κατά 1,425%, αντί 6,26% που προέβλεπε το Μεσοπρόθεσμο του Ιουλίου!


2) Για να επιτευχθεί η αναθεωρημένη πρόβλεψη, θα πρέπει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο τελευταίο δίμηνο του 2011, να εισρεύσουν στα ταμεία του κράτους συνολικά έσοδα ύψους 12,4 δισ. ευρώ, ώστε οι συνολικές καθαρές εισπράξεις του Δημοσίου να φθάσουν τα 51,582 δισ. ευρώ. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει το Δημόσιο να εισπράττει κάθε μήνα 6,2 δισ. ευρώ, πράγμα αδύνατο αφού στους προηγούμενους 10 μήνες, η μέση μηνιαία εισπρακτική επίδοσή του ήταν κάτω των 4 δισ. ευρώ! Ακόμη δε κι αν το Δημόσιο καταφέρει να εισπράττει κάθε μήνα του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011 περίπου 4,4-4,5 δισ. ευρώ, θα εξασφαλίσει στην καλύτερη περίπτωση 8,8-9 δισ. ευρώ, αντί 12,4 δισ. ευρώ που χρειάζεται! Συνεπώς, στην καλύτερη περίπτωση, τα καθαρά έσοδα του Δημοσίου θα υστερήσουν κατά 3,4-3,6 δισ. ευρώ έναντι της αναθεωρημένης πρόβλεψης, ενώ εάν οι εισπρακτικές επιδόσεις του τελευταίου διμήνου περιοριστούν στα επίπεδα των 4 δισ. ευρώ ανά μήνα, όπως στο προηγούμενο δεκάμηνο, τότε η υστέρηση των εσόδων θα φθάσει στα 4,4 δισ. ευρώ!


Όπως γίνεται αντιληπτό, παρά την προς τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης για τα φετινά έσοδα, ούτε ο νέος στόχος είναι πλέον δυνατό να επιτευχθεί και η υστέρηση των εσόδων θα προσθέσει στο δημοσιονομικό έλλειμμα των 18,69 δισ. ευρώ (8,5% του ΑΕΠ) που προβλέπει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2012, άλλα 3,4-4,4 δισ. ευρώ τουλάχιστον, με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευτεί πάνω από τα 22-23 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 10%-10,5% του ΑΕΠ!

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Εκλογές τώρα, για να φύγει ο καταστροφέας της χώρας

Η απόφαση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου να θέσει στον ελληνικό λαό, μέσω δημοψηφίσματος, το ερώτημα εάν εγκρίνει ή όχι τη νέα δανειακή σύμβαση αποτελεί πλέον το κύκνειο άσμα ενός πολιτικού ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για το απίστευτο «επίτευγμά» του να καταστρέψει ολοσχερώς την οικονομία μιας χώρας μέσα σε μόλις 2 έτη.

Ο Παπανδρέου, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε προετοιμάσει με μυστικές συνεννοήσεις ένα πλήρες σχέδιο υποδούλωσης της χώρας στους απάνθρωπους και ανελέητους πιστωτές του ΔΝΤ. Όταν ήλθε στην εξουσία έθεσε σταδιακά σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό, προχωρώντας σε ενέργειες που στρέφονταν ευθέως κατά των οικονομικών συμφερόντων της χώρας και των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού. Μέσα σε 6 μήνες, ο Παπανδρέου κατόρθωσε να θέσει την Ελλάδα εκτός αγορών και να προετοιμάσει παρασκηνιακά την υπογραφή της πρώτης επαχθούς δανειακής σύμβασης των 110 δισ. ευρώ και του καταστροφικού Μνημονίου, που υποθήκευσαν την εθνική κυριαρχία και οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε μόνιμη ανυποληψία. Για όλα αυτά τα αίσχη, ο κ. Παπανδρέου δεν υπολόγισε ούτε λεπτό τον ελληνικό λαό. Ούτε καν τη Βουλή, αφού η πρώτη δανειακή σύμβαση δεν εισήχθη ποτέ για ψήφιση από το Κοινοβούλιο. Και έρχεται τώρα, 1,5 χρόνο μετά, αφού εντωμεταξύ κατέστρεψε ολοσχερώς τη χώρα, να θέσει στον λαό ένα ερώτημα που έχει πλέον, σκόπιμα, μια χροιά εκβιασμού.

Ο Παπανδρέου επιχειρεί να ξεγλιστρήσει από τα λαϊκά δικαστήρια και να αποσπάσει παραπλανητικά την εκ των υστέρων «νομιμοποίηση» των καταστροφικών ενεργειών του. Όμως, η ώρα που επέλεξε για το δημοψήφισμα είναι, πλέον, ακατάλληλη. Η χώρα δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να φτάσει σ’ αυτό το δημοψήφισμα. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να φύγουν, μια για πάντα, από το προσκήνιο ο Παπανδρέου και οι συν αυτώ, μήπως προλάβει και σωθεί η χώρα από την χρεοκοπία και τη μακροχρόνια υποδούλωση. Κι αυτό το ποθούμενο από τον ελληνικό λαό μπορεί να έλθει πλέον μόνο με εκλογές.