Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΟΚ ΓΙΑ 1,1 ΕΚΑΤ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ 

Μειώσεις συντάξεων μέσω Εφορίας,
από τον Αύγουστο!

 

* Αυξάνονται … θεαματικά οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με το νέο ενιαίο σύστημα υπολογισμού που εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης για όλους όσους λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις συνολικού ποσού άνω των 800 ευρώ το μήνα.

* Παραμένουν μηδενικές οι κρατήσεις φόρων για όσους λαμβάνουν αθροιστικά κύριες και επικουρικές μέχρι 800 ευρώ το μήνα.

 

 

Αυξήσεις-σοκ, από 34 έως και 325 ευρώ, στους φόρους που κρατούνται κάθε μήνα από τις αποδοχές 1,1 εκατομμυρίου συνταξιούχων αναμένεται να προκαλέσει το νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το οποίο θα εφαρμοστεί, για πρώτη φορά, με την πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου, σύμφωνα με τα όσα … εξήγγειλε το Σαββατοκύριακο ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης!

Ουσιαστικά, τα μηνιαία καθαρά ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων που θα λαμβάνουν από τον Αύγουστο πάνω από 1.100.000 συνταξιούχοι θα είναι μειωμένα, εξαιτίας της πλήρους εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προβλέπει το άρθρο 60 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Στο τέλος Ιουλίου, λοιπόν, όταν θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Αυγούστου, 1.146.089 συνταξιούχοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα διαπιστώσουν ότι τα συνολικά καθαρά μηνιαία ποσά των αποδοχών τους (τα συνολικά καθαρά ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεων) θα έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις κατά 34 έως και 325 ευρώ! Οι μειώσεις αυτές θα οφείλονται στην πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τις οποίες προβλέπεται νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος για όλες ανεξαιρέτως τις συντάξεις.

Μέχρι τώρα, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υπολογίζονταν αυτοτελώς από κάθε ασφαλιστικό ταμείο για τις συντάξεις που αυτό κατέβαλε στους ασφαλισμένους του. Συγκεκριμένα, κάθε ασφαλιστικός φορέας υπολόγιζε ξεχωριστά τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των συντάξεων που κατέβαλλε εφαρμόζοντας αυτοτελώς την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και συντελεστές φόρου κλιμακούμενοι από 22% έως 42%. Με τον τρόπο αυτό, οι επικουρικές συντάξεις δεν υπόκειντο σε μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος, επειδή σε ετήσια βάση είναι χαμηλότερες των 9.550 ευρώ. Εξάλλου, κάθε ασφαλιστικός φορέας υπολόγιζε αυτοτελώς και τις κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με κλίμακα που έχει αφορολόγητο όριο ετήσιων αποδοχών 12.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 1% έως 4%. Δεδομένου δε ότι για κάθε μία σύνταξη που ελάμβανε κάθε συνταξιούχος υπολογιζόταν αυτοτελώς η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σε κάθε κύρια σύνταξη που δεν υπερέβαινε ετησίως τις 12.000 ευρώ, καθώς και σε κάθε επικουρική σύνταξη δεν επιβάλλονταν καθόλου κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Από την πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιουλίου θα εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 60 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τις οποίες:

- Ο φόρος εισοδήματος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα από τις μηνιαίες αποδοχές των συνταξιούχων θα υπολογίζεται ενιαία, στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, δηλαδή με βάση τους συντελεστές 22%, 32% και 42%!

- Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα από τις μηνιαίες αποδοχές των συνταξιούχων θα υπολογίζεται κι αυτή ενιαία, στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφόσον αυτό αναγόμενο σε ετήσια βάση υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, δηλαδή εφόσον υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ το μήνα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται με συντελεστές κλιμακούμενους από 1%-4% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού των κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Όπως γίνεται αντιληπτό, όλες οι μηνιαίες συντάξεις που καταβάλλονται σε κάθε δικαιούχο – κύριες και επικουρικές - θα αθροίζονται και επί του συνόλου που θα προκύπτει θα υπολογίζονται πλέον οι φόροι που πρέπει να παρακρατούνται κάθε μήνα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, οι συνολικές φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές για πάνω από 1.100.000 συνταξιούχους να ανέβουν σε πολύ πιο υψηλά φορολογικά κλιμάκια όπου ισχύουν μεγαλύτεροι συντελεστές φόρου και η τελική επιβάρυνση - μέσω των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος - να αυξηθεί σημαντικά. Ουσιαστικά, με το σύστημα αυτό οι επικουρικές συντάξεις θα προστίθενται στις κύριες και θα υπόκεινται πλέον κι αυτές σε κρατήσεις φόρου εισοδήματος με συντελεστές 22% έως και 42% καθώς και σε κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% όποιο κι αν είναι το ύψος τους!

Την εφαρμογή του νέου αυτού επαχθούς συστήματος υπολογισμού των μηνιαίων φορολογικών κρατήσεων επί των συντάξεων … εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης με δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο υπουργός ισχυρίστηκε ότι «οι συνταξιούχοι δεν επιβαρύνονται ούτε ένα ευρώ» κι ότι «με την πληρωμή συντάξεων του Αυγούστου ολοκληρώνεται ο κύκλος του οργανωτικού εκσυγχρονισμού του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας»!

Ουσιαστικά, ο μηνιαίος φόρος εισοδήματος που πρέπει να παρακρατηθεί από το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων κάθε συνταξιούχου θα υπολογίζεται κεντρικά από την εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). Στη συνέχεια, το συνολικό ποσό του μηνιαίου φόρου που θα προκύπτει από τον ενιαίο υπολογισμό βάσει της κλίμακας, θα επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της στο συνολικό ποσό των συντάξεων που λαμβάνει ο δικαιούχος!

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού των κρατήσεων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα συνολικά καθαρά ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεων θα μειωθούν κατά 34 έως και 325 ευρώ για πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, που λαμβάνουν συνολικά φορολογητέα ποσά μηνιαίων συντάξεων κύριων και επικουρικών μεγαλύτερα των 800 ευρώ. Για όσους λαμβάνουν κάθε μήνα σύνολο συντάξεων (κύριων και επικουρικών) κάτω των 800 ευρώ, οι κρατήσεις φόρων θα εξακολουθήσουν να είναι μηδενικές, επειδή σε κάθε περίπτωση τα φορολογητέα ποσά των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους αναγόμενα σε ετήσια βάση είναι χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 9.550 ευρώ.

Το νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρων από τις συντάξεις αποσκοπεί βεβαίως στο να εξαντλήσει τη φορολογική υποχρέωση των συνταξιούχων κατά την καταβολή των συντάξεων, ώστε όταν θα έλθει η ώρα της τελικής εκκαθάρισης του φόρου (με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) να μην προκύπτει κανένα χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή, όσον αφορά τα εισοδήματα από συντάξεις.

Ωστόσο, οι μειώσεις κατά 34 έως και 325 ευρώ στα συνολικά ποσά τα οποία θα λαμβάνουν κάθε μήνα «στο χέρι» πάρα πολλοί συνταξιούχοι θα επιβληθούν σε μια παρά πολύ δύσκολη περίοδο, όπου τα «χαράτσια» στα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους πέφτουν … βροχή, οι δε συνολικές μηνιαίες αποδοχές των τους έχουν ήδη υποστεί δραματική συρρίκνωση από προηγούμενες αλλεπάλληλες περικοπές που έφθασαν μέχρι και το 40%.
 
 
 
 

 

 

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Η εθνική προδοσία του Μνημονίου!

 
Η αποκαλυπτική έκθεση στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την οποία το πραγματικό ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος του 2009 ήταν 9,3% του ΑΕΠ και όχι 15,4% του ΑΕΠ, όπως σκόπιμα παραποιήθηκε από την εθνοκτόνο κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, τεκμηριώνει πλήρως το έγκλημα προδοσίας κατά της χώρας μας, το οποίο διέπραξαν οι τότε κυβερνώντες. "Φούσκωσαν" σκόπιμα το έλλειμμα για να δημιουργήσουν τεχνητά συνθήκες χρεοκοπίας και να εξαναγκάσουν την Ελλάδα μας να υποδουλωθεί σε ένα αντεθνικό σχέδιο καταστροφής της οικονομίας της και της παραγωγής της, στο πλαίσιο του οποίου εκχώρησε οριστικά και αμετάκλητα την εθνική της κυριαρχίας στους Γερμανούς και τους λοιπούς δανειστές της.

Τίποτε πλέον δεν έμεινε κρυφό από τη συνωμοσία προδοσίας κατά της χώρας, την οποία έφερε σε πέρας το ΠΑΣΟΚ και συγκαλύπτει η σημερινή συγκυβέρνηση. Το Μνημόνιο, οι συνεχείς αναθεωρήσεις του και οι δανειακές συμβάσεις που τις συνόδευσαν ήταν οι επαχθείς συμφωνίες που αναγκάστηκε να υπογράψει και να εφαρμόσει η Ελλάδα, μετά την σκόπιμη δρομολόγηση εξελίξεων που την έφεραν σε χρόνο-ρεκόρ στα πρόθυρα μιας τεχνητά κατασκευασμένης απειλής για χρεοκοπία. Τα απίστευτης δολιότητας και πρωτοφανούς απανθρωπιάς φοροεισπρακτικά, περιοριστικά και ... "διαρθρωτικά" μέτρα που εφαρμόζονται από τον Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα είναι οι όροι της προδοτικής "μνημονιακής" συμφωνίας που έχουν οδηγήσει τον Ελληνικό λαό στην πλήρη εξαθλίωση, τον μαρασμό και την υποδούλωση.

Από δω και πέρα είναι πλέον εμφανές ότι η όλη ιστορία του Μνημονίου ήταν ένα "χοντρό" κόλπο των Γερμανών, των Αμερικανών, των λοιπών δανειστών και των εγχώριων Ελληνόφωνων συνεργατών τους για να βάλουν στο χέρι τα εισοδήματα και τον πλούτο των Ελλήνων πολιτών, για να υφαρπάξουν όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, να καταστρέψουν πλήρως τον παραγωγικό της ιστό και να τη μετατρέψουν, σε μόνιμη βάση, σε μια "αποικία χρέους".

Συνεπώς όποιος από δω και πέρα υποστηρίζει το Μνημόνιο θα πρέπει να θεωρείται ως "μη πατριώτης", για να μην πούμε τίποτα χειρότερο!

Για να μην νομίζει όμως κανείς ότι όλα αυτά που λέμε είναι λόγια του αέρα ας δούμε και σύμφωνα με την - προσφιλή στους τεχνοκράτες - "γλώσσα" των αριθμών, ποια ήταν τα αποτελέσματα τεσσάρων ετών εφαρμοζόμενης "μνημονιακής" πολιτικής:

1) Από το τέλος του 2009 έως το τέλος του 2013, δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια εφαρμογής αντιαναπτυξιακών δημοσιονομικών «μνημονιακών» μέτρων, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) συρρικνώθηκε κατά 49 δισ. ευρώ ή κατά 21%, καθώς μειώθηκε από τα 231 στα 182 δισ. ευρώ!

2) Το 2009, το δημοσιονομικό έλλειμμα είχε διαμορφωθεί κανονικά στο 9,3% του ΑΕΠ (σύμφωνα με έκθεση-βόμβα του ΓΛΚ και της ΕΛΣΤΑΤ),  αλλά η κυβέρνηση Παπανδρέου- Παπακωνσταντίνου το «φούσκωσε» τεχνητά, αρχικά στα επίπεδα του 12,7% του ΑΕΠ, και αργότερα στο ακόμη πιο υψηλό επίπεδο του 15,4% του ΑΕΠ! Το 2013, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δημόσια δαπάνη ύψους 19,2 δισ. ευρώ για την κάλυψη των ζημιών των Ελληνικών τραπεζών που προκλήθηκαν εξαιτίας του «κουρέματος» των κρατικών ομολόγων το 2012) εκτινάχθηκε στο 12,7% του ΑΕΠ. Δηλαδή, πριν από το Μνημόνιο, το έλλειμμα ήταν 9,3% του ΑΕΠ και μετά από 4 χρόνια Μνημονίου εκτοξεύθηκε στο 12,7% του ΑΕΠ!

3)  Το 2009, το δημόσιο χρέος είχε διαμορφωθεί σε 299,69 δισ. ευρώ ή στο 129,7% του ΑΕΠ. Το 2013, το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε στο … μη βιώσιμο επίπεδο του 175,1% του ΑΕΠ ή των 318,7 δισ. ευρώ. Κι αυτό συνέβη παρά το "κούρεμα" κατά 53,5% Ελληνικών ομολόγων συνολικής αξίας 210 δισ. ευρώ, στις αρχές του 2012! Μέσα σε 4 χρόνια Μνημονίου το χρέος αυξήθηκε κατά 45 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, αύξηση που συνιστά παγκόσμιο ρεκόρ!

Τόσο η αλλοίωση των στοιχείων του ελλείμματος του 2009 που βοήθησε στην υποταγή της χώρας μας στον εφιάλτη του Μνημονίου όσο και η επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας μας την περίοδο 2009-2013, παρά την εφαρμογή "μνημονιακών" μέτρων σκληρής λιτότητας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, τα οποία αφαίρεσαν τουλάχιστον 49 δισ. ευρώ από το εθνικό εισόδημα, συνιστούν εγκλήματα κατά της χώρας μας για τα οποία οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά πρέπει να λογοδοτήσουν.