Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Μεγάλη ΠΑΕ "ξέχασε" τους φόρους!

«Λαβράκια» άρχισαν να βγάζουν οι εξονυχιστικοί έλεγχοι που πραγματοποιούν συνεργεία υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) στις 16 ΠΑΕ οι οποίες συμμετέχουν στην super league. Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί σημαντικές φορολογικές παραβάσεις που αφορούν κυρίως στη μη απόδοση παρακρατηθέντων φόρων συνολικού ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν έχουν προκύψει ήδη πολύ σοβαρά ευρήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειασθούν περαιτέρω διερεύνηση.

Ειδικότερα, από τον έλεγχο σε μια μεγάλη ΠΑΕ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος 20% από τα συμβόλαια των μεταγραφών που πραγματοποίησε η ομάδα την περίοδο Δεκεμβρίου 2009-Ιανουαρίου 2010. Το ποσό που δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει τα 2,2 εκατ. ευρώ. Το τμήμα του ποσού που αφορούσε στα συμβόλαια του Δεκεμβρίου 2009 έπρεπε να είχε αποδοθεί στο Δημόσιο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2010, ενώ το τμήμα του ποσού που αφορούσε στα συμβόλαια του Ιανουαρίου 2010 έπρεπε να είχε καταβληθεί στο Δημόσιο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Αποκαλύφθηκε όμως και μία άλλη «περίεργη» εξέλιξη: διαπιστώθηκε ότι ενώ το αρμόδιο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο είχε εκδώσει από τα μέσα του 2009 εντολή για τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου τω ν χρήσεων 2006-2008 της συγκεκριμένης ΠΑΕ, η εντολή αυτή δεν είχε εκτελεσθεί αλλά είχε «παγώσει»! Δηλαδή ο έλεγχος δεν είχε καν ξεκινήσει! Στην ίδια ΠΑΕ πάντως είχε διενεργηθεί μέχρι τις 30-11-2009 προσωρινός έλεγχος απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι κι από τους έλεγχους σε άλλες ΠΑΕ διαπιστώθηκαν σοβαρές εκκρεμότητες με την απόδοση παρακρατηθέντων φόρων στο Δημόσιο. Πρόκειται κυρίως για τα ποσά από τον αυτοτελή φόρο 20% που παρακρατείται από τις αμοιβές ποδοσφαιριστών και προπονητών. Σε μία ομάδα διαπιστώθηκε, εξάλλου, η απουσία δοσοληπτικού λογαριασμού για τις πληρωμές των υποχρεώσεων της ΠΑΕ!

Πέραν των υποχρεώσεων απόδοσης παρακρατηθέντων φόρων οι έλεγχοι της ΥΠΕΕ στις ΠΑΕ επικεντρώνονται στα εξής σημεία:

- στην προέλευση των χρηματικών ποσών που διαθέτουν οι πρόεδροι και οι μεγαλομέτοχοι των ΠΑΕ για ενισχύσεις των ομάδων τους και κυρίως για την κάλυψη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς και δαπανών που αφορούν σε πληρωμές τακτικών αμοιβών και πριμ ποδοσφαιριστών, σε μετεγγραφές και ανανεώσεις συμβολαίων παικτών και προπονητών.

- στις αμοιβές και τα πριμ ποδοσφαιριστών και προπονητών. Θα διασταυρωθούν τα στοιχεία από τα συμβόλαια, που έχουν υπογράψει οι παίκτες και οι προπονητές, με στοιχεία από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι οποίοι θα ανοιχτούν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά που αναγράφουν τα συμβόλαια είναι αυτά που εισπράττουν πραγματικά οι δικαιούχοι.

- στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων παικτών και προπονητών. Θα εξετασθεί εάν δηλώνονται στην Εφορία τα πραγματικά ποσά αμοιβών καθώς και τα εισπραχθέντα πριμ καθώς και αν καταβάλλονται οι φόροι που αναλογούν.

- στα έσοδα των ομάδων από τις διαφημίσεις και τα τηλεοπτικά δικαιώματα και στο εάν αποδίδονται δημοτικά τέλη από τα διαφημιστικά έσοδα.