Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού λαού και σκάνδαλο κατά των συμφερόντων του Δημοσίου η συμφωνία για τα νέα δάνεια

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού λαού και σκάνδαλο σε βάρος των εθνικών και οικονομικών συμφερόντων της χώρας μας συνιστά η συμφωνία της κυβέρνησης Παπαδήμου με την τρόικα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις νέες δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 93,7 δισ. ευρώ που πρόκειται να συνάψουν το Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Από τα κείμενα των δανειακών συμβάσεων και της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις οικονομικές επιπτώσεις, τα οποία κατατέθηκαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου στη Βουλή, προκύπτει ότι η καθαρή μείωση του ελληνικού χρέους, που θα …. επιτευχθεί από την όλη «διαδικασία» του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων κατά 50% δεν θα είναι 100 δις. ευρώ αλλά μόλις 36 δισ. ευρώ! Δηλαδή το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας θα μειωθεί κάτι λιγότερο από 10%! Το αντάλλαγμα γι’ αυτή την μείωση του χρέους δεν θα είναι μόνο η οικονομική εξαθλίωση του Ελληνικού λαού με τα νέα επώδυνα μέτρα του Μνημονίου αλλά και η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να κατασχεθούν σε περίπτωση που δεν εξυπηρετηθούν ομαλά τα νέα δάνεια που θα συναφθούν. Ταυτόχρονα, από την ανάγνωση των κειμένων
προκύπτει ότι τα νέα δάνεια που θα λάβει η Ελλάδα είναι συνολικού ύψους 93,7 δισ. ευρώ και θα διατεθούν στο σύνολό τους για την εξυπηρέτηση παλαιότερων δανείων του ελληνικού κράτους. Δηλαδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ούτε ένα ευρώ για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του ελληνικού κράτους, που αφορούν στην πληρωμή μισθών, συντάξεων, κοινωνικών επιδομάτων και λοιπών αναγκαίων εξόδων. Μάλιστα, δεν ελήφθη καν μέριμνα να συμπεριληφθεί τουλάχιστον κι ένα ποσό δανείου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των συσσωρευμένων οφειλών συνολικού ύψους 6,6 δισ. ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα της εγχώριας οικονομίας και να ανασάνουν χιλιάδες επιχειρήσεις που περιμένουν πώς και πώς να εισπράξουν αυτά που τους οφείλουν υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμοι, νοσοκομεία και λοιποί φορείς του Δημοσίου.

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, αποκαλύπτεται ότι όλες οι νέες δανειακές συμβάσεις υποχρεώνουν την Ελλάδα να παραιτηθεί από το δικαίωμα ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας ώστε να είναι δυνατή η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού κράτους, σε περίπτωση που δεν εξυπηρετηθούν τα δάνεια. Επιπλέον τα νέα δάνεια υπόκεινται στο Αγγλικό δίκαιο, το οποίο συνεπάγεται πλήρη προστασία των δανειστών έναντι της χώρας μας ώστε - ό,τι και να γίνει – να μην χάσουν ούτε ευρώ από τα χρήματα που πρέπει να τους επιστρέψει το ελληνικό Δημόσιο!

Πέραν της εξαπάτησης του ελληνικού και της υπερχρέωσης του ελληνικού Δημοσίου με νέα επαχθή δάνεια, από το τελικό κείμενο του νέου Μνημονίου Οικονομικής Πολιτικής που κατατέθηκε στη Βουλή προκύπτει ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου συμφώνησε τελικά με την τρόικα καί για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών από τον Ιούνιο και για την περικοπή των αποδοχών των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών, των πυροσβεστών, των δικαστικών και των λοιπών δημοσίων λειτουργώνν κατά 10% και για αυξήσεις-σοκ τουλάχιστον κατά 25% στα εισιτήρια των τρένων και των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας από την 1η-1-2013!

Αναλυτικά, όπως προκύπτει από τα κείμενα των δανειακών συμβάσεων και του σχετικού νομοσχεδίου που κατατέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Βουλή από τον συνεργάτη των δανειστών νεοφιλελεύθερο υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο:

1) Η Ελλάδα και η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνάψουν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) 4 δανειακές συμβάσεις. Με βάση τις συμβάσεις αυτές το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει:

α) δάνειο 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να καλύψει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ιδιώτες ομολογιούχους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του περίφημου PSI, δηλαδή της ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων συνολικού ύψους μέχρι 200 δισ. ευρώ που λήγουν μέχρι το 2035 με άλλα ονομαστικής αξίας μειωμένης κατά 50%. Με τα 30 δισ. ευρώ που θα λάβει το Δημόσιο από αυτή τη σύμβαση θα καλύψει, ειδικότερα, το 15% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους οι ιδιώτες πιστωτές και έχουν δεχθεί να ανταλλάξουν. Το υπόλοιπο 35% θα καλυφθεί με έκδοση νέων τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε οι ιδιώτες ομολογιούχοι να λάβουν συνολικά το 50% της ονομαστικής αξίας των τίτλων που έχουν στα χέρια τους.
β) δάνειο 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας …. «πιστωτικής αναβάθμισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» (!), προκειμένου η χώρα μας να χρηματοδοτήσει την επαναγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών μελών της ευρωζώνης. Τα ομόλογα αυτά βρίσκονται στην κατοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών ως εξασφάλιση (ενέχυρο) για νομισματικές πράξεις με «επιλεγμένους αντισυμβαλλόμενους». Η επαναγορά των ομολόγων αυτών θα γίνει, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
γ) δάνειο 5,7 δισ. ευρώ, για να αποπληρωθούν δεδουλευμένοι τόκοι που απορρέουν από ορισμένα ανεξόφλητα κρατικά ομόλογα της Ελλάδος τα οποία θα ενταχθούν στη διαδικασία του PSI. Tο δάνειο αυτό θα αυξήσει ισόποσα το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ελληνικού δημοσίου χρέους.
δ) δάνειο 23 δισ. ευρώ, για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών που θα προκύψουν λόγω της ζημίας που θα υποστούν από το «κούρεμα» κατά 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους. Το κείμενο της δανειακής αυτής σύμβασης, που φέρει την επίσημη ονομασία «Διευκόλυνση Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών», δεν κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου για την κύρωση των δανειακών συμβάσεων, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, η σύμβαση για το δάνειο των 23 δισ. ευρώ το οποίο προορίζεται να καλύψει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών «δεν έχει οριστικοποιηθεί στα βασικά της σημεία» και για τον λόγο αυτό «παρέχεται ρητή εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα της Ελλάδος τη σχετική σύμβαση», το δε σχέδιο της σύμβασης «δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσαρτώμενα στο παρόν σχέδιο νόμου». Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η σύμβαση αυτή, «μετά την υπογραφή της, θα διαβιβαστεί στη Βουλή για ενημέρωση»!


2) Το συνολικό όφελος που θα έχει το Ελληνικό Δημόσιο από όλη αυτή τη διαδικασία της σύναψης των δανειακών συμβάσεων δεν θα είναι η μείωση του δημοσίου χρέους κατά 100 δισ. ευρώ, όπως ισχυρίζονταν τόσους μήνες οι συνεργάτες των δανειστών κ.κ. Γ. Παπανδρέου και Ε. Βενιζέλος! Η μείωση που προκύπτει για το ελληνικό χρέος περιορίζεται σε μόλις 36,3 δισ. ευρώ, δηλαδή δεν υπερβαίνει καν το 10%, δεδομένου ότι το συνολικό χρέος της χώρας μας έχει υπερβεί τα 360 δισ. ευρώ! Αυτό συμβαίνει διότι οι κ.κ. Παπανδρέου και Βενιζέλος απέκρυψαν από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και τον ελληνικό λαό ότι ναι μεν μπορεί να μειωθεί το δημόσιο χρέος μέχρι 100 δισ. ευρώ από τη διαδικασία του PSI, όμως από την άλλη πλευρά το χρέος θα αυξηθεί κατά τα ποσά των τριών άλλων δανείων που θα λάβει το ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή κατά το άθροισμα των ποσών των 35 δισ. ευρώ, των 5,7 δισ. ευρώ και των 23 δισ. ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση του χρέους που προκύπτει από τα τρία αυτά δάνεια ανέρχεται σε 63,7 δισ. ευρώ και αν αφαιρεθεί από το όφελος των 100 δισ. ευρώ προκύπτει καθαρή μείωση χρέους κατά 36,3 δισ. ευρώ, δηλαδή κάτω από 10%!

3) Σε όλες τις συμβάσεις προβλέπεται ότι το Δημόσιο και η Τράπεζα της Ελλάδος:

-παραιτούνται της ασυλίας τους σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία τους σε περίπτωση που οι πιστωτές, λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αποπληρωμής των δανείων, κινηθούν εναντίον τους δικαστικά ζητώντας κατασχέσεις!
-δεν εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας από διαδικασίες κατασχέσεων και αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τις συμβάσεις!

4) Όλες οι δανειακές συμβάσεις διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει πως ό,τι και αν συμφωνήσει και υπογράψει εις βάρος του ο οφειλέτης, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, ισχύει, έστω και αν είναι, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο άλλων χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, αθέμιτο. Σύμφωνα με τον έγκριτο συνταγματολόγο κ. Γ. Κασιμάτη «Αγγλικό δίκαιο» σημαίνει με ακόμη πιο απλά λόγια ότι:
- Αν οδηγηθεί ο οφειλέτης σε υπερδανεισμό, αν δηλαδή δανειστεί περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζεται για να κερδίσει περισσότερα ο δανειστής, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο μπορεί να μειωθεί το δάνειο μέχρι το αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών του οφειλέτη. Με το αγγλικό δίκαιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
- Αν ο δανειστής, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη του οφειλέτη, αξιώσει μεγαλύτερο τόκο από εκείνον που ισχύει στις συναλλαγές, μπορεί ο οφειλέτης σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο να ζητήσει τη μείωσή του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το αγγλικό δίκαιο.
- Ο οφειλέτης (η Ελλάδα) θα μπορούσε αν ίσχυε το δίκαιο των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης (και της Ελλάδας), να ζητήσει τη μη εφαρμογή των όρων των δανειακών συμβάσεων που είναι εις βάρος του. Σύμφωνα όμως με το αγγλικό δίκαιο, δεν μπορεί.
- Ο οφειλέτης ενώ μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο της ηπειρωτικής Ευρώπης, να ζητήσει τη μείωση του χρέους κατά το ποσό που είναι «επαχθές», με το αγγλικό δίκαιο δεν μπορεί να το πράξει επειδή το δίκαιο αυτό δεν αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα.


Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Καί οι κύριες συντάξεις στο στόχαστρο της τρόικας


Περικοπές και των κύριων συντάξεων τουλάχιστον κατά 20% απαίτησε η τρόικα από την
ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που διεξήηχθησαν τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου για την οριστικοποίηση του καταλόγου των νέων δημοσιονομικών μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 3,3 δισ. ευρώ, που είχε συμφωνηθεί να ληφθούν εντός του 2012. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των δανειστών ζήτησαν να απολυθούν πάνω από 22.500 ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ώστε μαζί με τις ήδη συμφωνηθείσες «μη οικειοθελείς
απομακρύνσεις» 15.000 μονίμων υπαλλήλων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων ο συνολικός αριθμός των απολύσεων να υπερβεί τις 50.000.

Τις απαιτήσεις τους αυτές οι τροϊκανοί τις γνωστοποίησαν στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, όταν διαπίστωσαν ότι αδυνατεί να καταρτίσει μια αξιόπιστη, κατά τη γνώμη τους, λίστα με νέα πρόσθετα μέτρα περικοπών στις δημόσιες δαπάνες συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ, όπως ήδη έχει συμφωνηθεί.


Πανικόβλητη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξέλαβε ως απειλή τις
νέες αυτές απαιτήσεις, προσπάθησε να βρει από άλλες κατηγορίες δαπανών τα μέτρα των περικοπών που θα μπορούσαν να καλύψουν το ποσό των 3,3 δισ. ευρώ που έχει ήδη συμφωνηθεί με την τρόικα. Ωστόσο, με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου, από το σύνολο των 3,3 δισ. ευρώ, η ηγεσία του υπουργείου κατάφερε να βρει μόνο τα 2,46 δισ. ευρώ, αφήνοντας ορθάνοικτο ένα «κενό» της τάξης του 850 εκατ. ευρώ, το οποίο αν δεν συμπληρωθεί με άλλα νέα μέτρα περικοπών, δεν αποκλείεται τελικά να καλυφθεί με τις περικοπές κύριων συντάξεων και τις απολύσεις εκπαιδευτικών που ζήτησε η τρόικα!

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τους Γενικούς Γραμματείς των περισσοτέρων υπουργείων και με τα μέλη των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας, η οποία κράτησε περίπου 5,5 ώρες (ξεκίνησε από τις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου) αναζήτησαν εναγωνίως τα μέτρα εκείνα που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν έναν αξιόπιστο κατάλογο περικοπών συνολικού ποσού 3,3 δισ. ευρώ στις δαπάνες του Δημοσίου. Στο ύψος αυτό εκτίμησε η τρόικα ότι πρέπει να ανέλθουν τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες θα προκαλέσουν οι περικοπές στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και η συνακόλουθη ύφεση της
ελληνικής οικονομίας που αναμένεται κατά τη διάρκεια του 2012 να υπερβεί το 3,5%.

Ήδη από τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 4 και 5 Φεβρουαρίου μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών και της τρόικας είχε συμφωνηθεί ότι από τα 3,3 δισ. ευρώ:

-1,1 δισ. ευρώ θα προέλθει από περικοπές σε δαπάνες για υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη.

-400 εκατ. ευρώ θα εξασφαλιστεί από την περαιτέρω μείωση των δαπανών για την Εθνική Άμυνα.

-440 εκατ. ευρώ από περικοπές στις επιχορηγήσεις προς τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για προνοιακά επιδόματα και μισθούς συμβασιούχων.

Δηλαδή, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πίστευε ότι είχε καταφέρει να βρει μέτρα
περίπου 2 δισ. ευρώ από τα απαιτούμενα των 3,3 δισ. ευρώ! Ωστόσο τη Δευτέρα, τα πράγματα άλλαξαν καθώς η πλευρά της τρόικας δεν αποδέχθηκε ότι θα ήταν δυνατό να εξοικονομηθούν 440 εκατ. ευρώ από τις περικοπές των επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ. Την ίδια στάση τήρησε η τρόικα και όταν από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίχθηκε ότι θα μπορούσε στο πακέτο των 3,3 δισ. ευρώ να ενταχθεί και το μέτρο της μείωσης των αποδοχών των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια από το οποίο θα ήταν δυνατό να εξοικονομηθούν περίπου 600 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ούτε το μέτρο αυτό δέχθηκε η τρόικα να ενταχθεί στο πακέτο των
περικοπών ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, από την πλευρά της τρόικας εκφράστηκαν αμφιβολίες και για το εάν αληθεύουν οι ισχυρισμοί του υπουργείου Οικονομικών ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2011 διαμορφώθηκε σε επίπεδο 9,2%-9,3% του ΑΕΠ, πολύ κοντά στην αναθεωρημένη εκτίμηση για έλλειμμα 9% του ΑΕΠ που είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2012. Εκτιμήθηκε δηλαδή ότι η απόκλιση από τον αναθεωρημένο στόχο για έλλειμμα 9% του ΑΕΠ είναι πολύ μεγαλύτερη και ενδεχομένως θα πρέπει να καλυφθεί κι αυτός ο κίνδυνος με πρόσθετα μέτρα.

Οι εξελίξεις αυτές έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Φ.
Σαχινίδη που νόμισε ότι είχε βρεθεί πολύ κοντά στη συμπλήρωση του καταλόγου των περικοπών που ζητούσε η τρόικα. Έτσι, στη διάρκεια της πολύωρης χθεσινής σύσκεψης με τους Γενικούς Γραμματείς των υπουργείων και τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας αναγκάσθηκε να εξετάσει άλλα μέτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση και η τρόικα κατέληξαν σε μία καταρχήν συμφωνία για μέτρα συνολικού ύψους περίπου 2,46 δισ. ευρώ και αναζητούν ακόμα 850 εκατ. ευρώ για να «κλειδώσει» η συμφωνία. Αν μέχρι σήμερα το πρωί δεν βρεθούν κι άλλα μέτρα περικοπών στις δημόσιες δαπάνες που θα
διασφαλίζουν την εξοικονόμηση των υπολοίπων 850 εκατ. ευρώ τότε είναι πολύ πιθανό η κυβέρνηση να υποχρεωθεί να εντάξει στο τελικό κείμενο των δεσμεύσεων του νέου Μνημονίου, που θα θέσει υπόψη των πολιτικών αρχηγών, καί τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις καί τις απολύσεις των 22.500 ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Βάσει των όσων έγιναν γνωστά από τη σύσκεψη του κ. Σαχινίδη με τους Γενικούς Γραμματείς
των υπουργείων και τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας, η εξοικονόμηση δαπανών ύψους 2,46 δισ. ευρώ συμφωνήθηκε να προέλθει από:

-την περικοπή των δαπανών για υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη κατά 1,1 δισ.
ευρώ.

- τον περιορισμό των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 300 εκατ. ευρώ επιπλέον.

- την περιστολή των λειτουργικών και καταναλωτικών δαπανών του Δημοσίου κατά 10%, που εκτιμάται ότι θα αποδώσει την εξοικονόμηση άλλων 300 εκατ. ευρώ.

- την περαιτέρω μείωση των δαπανών για την Εθνική Άμυνα κατά 400 εκατ. ευρώ.

- την περαιτέρω μείωση των επιχορηγήσεων φορέων του Δημοσίου. Η εξοικονόμηση θα προέλθει από τη μείωση των δαπανών του υπουργείου Πολιτισμού για τον τομέα του αθλητισμού καθώς και των δαπανών του υπουργείου Παιδείας για σίτιση φοιτητών, για αμοιβές επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ (μέσω μείωσης των προσλήψεων συμβασιούχων διδασκόντων) και για προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Το συνολικό δημοσιονομικό όφελος από τις περικοπές αυτές εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ.

- την περικοπή του κονδυλίου για τις εφημερίες των ιατρών του ΕΣΥ κατά επιπλέον 50 εκατ. ευρώ.

- τη μείωση της δαπάνης για την καταβολή εκλογικού επιδόματος κατά 70 εκατ. ευρώ.

Εξετάζεται επίσης μια νέα περικοπή στα πολυτεκνικά επιδόματα που εκτιμάται ότι θα αποδώσει
άλλα 40 εκατ. ευρώ.

Ο κατάλογος των μέτρων αυτών και το πρόβλημα που υπάρχει με το «κενό» των 850 εκατ. ευρώ
γνωστοποιήθηκαν αμέσως μετά από τον κ. Σαχινίδη στον υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο. Από τις 8:00 το απόγευμα και μετά οι κ.κ. Βενιζέλος και Σαχινίδης παρουσίαζαν τις εξελίξεις αυτές στους επικεφαλής της τρόικας σε νέα μεταξύ τους σύσκεψη. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους οι δύο υπουργοί και οι επικεφαλής της τρόικας προσήλθαν στο Μέγαρο Μαξίμου για νέα σύσκεψη με τον πρωθυπουργό κ. Λ. Παπαδήμο.

Το αργότερο μέχρι το πρωί της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου θα πρέπει η κυβέρνηση και η τρόικα να έχουν καταλήξει και στα μέτρα ύψους 850 εκατ. ευρώ που μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν «κλείσει». Αμέσως μετά θα δοθούν τα δύο κείμενα της συμφωνίας προκειμένου να ενημερωθούν αρχικώς οι πολιτικοί αρχηγοί και εν συνεχεία να ψηφισθούν από τη Βουλή. Το πρώτο κείμενο της συμφωνίας θα είναι πολυσέλιδο και αναλυτικό και θα
προέρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενώ το δεύτερο της Κομισιόν θα περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις οι οποίες θα πρέπει να ψηφισθούν από τη Βουλή στα τέλη Φεβρουαρίου ή το αργότερο στις αρχές Μαρτίου.

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Η λίστα με τις απαιτήσεις της τρόικας

Επέμειναν εκβιαστικά οι εκπρόσωποι των δανειστών της χώρας μας στις απαιτήσεις και τα τελεσίγραφα για μειώσεις στους μισθούς και τις κύριες συντάξεις των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, για καταργήσεις χιλιάδων υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου, για απολύσεις 50.000 υπαλλήλων από τον κρατικό μηχανισμό και για περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στις αποδοχές στρατιωτικών, αστυνομικών, δικαστικών και λοιπών δημοσίων λειτουργών.

Οι κ.κ. Π. Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ματίας Μορς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κ. Μαζούχ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις μαραθώνιες συναντήσεις που είχαν από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας κ.κ. Ε. Βενιζέλο και Γ. Κουτρουμάνη, από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου 4 Φεβρουαρίου με τον κ. Βενιζέλο και από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου με τον πρωθυπουργό κ. Λ. Παπαδήμο ζήτησαν την άμεση εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:

1) Μείωση του κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον
κατά 20%, από τα 751 στα 600 ευρώ το μήνα. Η μείωση αυτή εφόσον νομοθετηθεί από
την ελληνική κυβέρνηση θα οδηγήσει αυτόματα και σε μειώσεις των μισθών των επόμενων υψηλότερων κλιμακίων καθώς και σε νέα συρρίκνωση των κύριων συντάξεων, δεδομένου ότι ο υπολογισμός τους γίνεται με βάση τους κατώτατους μισθούς.

2) Κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή πλήρη εξάλειψη των «Δώρων» Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος θερινής αδείας.

3) Κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που προβλέπει για φέτος αυξήσεις μισθών για όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

4) Πλήρη κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων με υπερίσχυση των επιχειρησιακών
και των ατομικών.

5) Νέες σημαντικές μειώσεις αποδοχών για τους εργαζομένους σε δημόσιες επιχειρήσεις και
τράπεζες ελεγχόμενες άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Στο στόχαστρο των τροικανών έχουν μπει οι αποδοχές των υπαλλήλων σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ATEbank, τις οποίες θεωρούν «υψηλές» κυρίως λόγω των επιδομάτων που προβλέπονται.

Οι επικεφαλής της τρόικας ζήτησαν επίσης την επιβολή πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων ύψους τουλάχιστον 2,5% του ΑΕΠ ή 5 δισ. ευρώ εντός του τρέχοντος έτους, με σκοπό την κάλυψη των αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους του 2011 αλλά και των υστερήσεων που θα σημειωθούν φέτος στα έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εξαιτίας της επιβολής των μειώσεων στους μισθούς και τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Στα πρόσθετα
δημοσιονομικά μέτρα που απαίτησαν οι εκπρόσωποι της τρόικας περιλαμβάνονται:

6) Περικοπές δαπανών για υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη κατά 1,1 δισ. ευρώ. Συνέπεια των περικοπών θα είναι να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα ποσά των δαπανών υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης που θα μπορούν να καλύψουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

7) Περικοπές δαπανών για την Εθνική Άμυνα κατά 400 εκατ. ευρώ.

8) Περικοπές 440 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προνοιακά επιδόματα και μισθούς συμβασιούχων.

9) Δημιουργία ενός ενιαίου επικουρικού ταμείου και μείωση των επικουρικών συντάξεων
τουλάχιστον κατά 15% για την εξοικονόμηση άλλων 600 εκατ. ευρώ.

10) Μειώσεις κατά 20% σε μέσα επίπεδα στις αποδοχές των 250.000 λειτουργών του Δημοσίου που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, δηλαδή των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών, των πυροσβεστών, των δικαστικών λειτουργών, των πανεπιστημιακών, των καθηγητών ΤΕΙ, των ιατρών του ΕΣΥ, των διπλωματικών υπαλλήλων και των ερευνητών. Στόχος η εξοικονόμηση άλλων 600 εκατ. ευρώ.

11) Περικοπές στις πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους όλων των φορέων και οργανισμών της γενικής κυβέρνησης.

12) Καταργήσεις χιλιάδων υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου που θα κριθούν ότι δεν είναι αναγκαίο να λειτουργούν και άμεσες απολύσεις του προσωπικού τους.

13) Αυστηρή αξιολόγηση του προσωπικού στις υπόλοιπες υπηρεσίες και στους εναπομείναντες φορείς και οργανισμούς με ταυτόχρονες άμεσες απολύσεις όσων εργαζομένων θεωρηθούν ως υπεράριθμοί ή μη αποδοτικοί! Συνολικά, ζητήθηκαν και από την προηγούμενη και από αυτή τη δράση απολύσεις τουλάχιστον 50.000 εργαζομένων.

14) Αυστηρότερος έλεγχος του κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις και αυστηρότερο έλεγχο στις εισαγωγές στις αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές.

15) Περικοπές και καταργήσεις κοινωνικών επιδομάτων και παροχών για ανέργους, τριτέκνους, πολυτέκνους και αναπήρους.

Στις απαιτήσεις της τρόικας περιλαμβάνονται και φορολογικά μέτρα άμεσης απόδοσης, παρά τους ισχυρισμούς των κυβερνόντων ότι αυτά δεν βρίσκονται τώρα στο προσκήνιο των συζητήσεων. Τα νέα φορολογικά μέτρα που έχουν ζητηθεί προβλέπουν:

16) Αυξήσεις κατά 25% στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων αναδρομικά από την 1η-1-2012.

17) Αναίρεση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία.

18) Εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 19% ή 21% που θα έχει ως συνέπεια να εκτιναχθούν στα ύψη οι επιβαρύνσεις ΦΠΑ για φάρμακα, τρόφιμα, λογαριασμούς ΔΕΗ, ύδρευσης και φυσικού αερίου, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, κόμιστρα ταξί, υπηρεσίες συντήρησης παλαιών κατοικιών, υπηρεσίες ιατρικών εξετάσεων και ιατρικής περίθαλψης.

19) Κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει σε ανατιμήσεις έως και 7% σε πλήθος αγαθών που πωλούνται και υπηρεσιών που παρέχονται στα νησιά του Αιγαίου.

20) Κατάργηση φοροαπαλλαγής για τις αγροτικές γαίες που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα. Το μέτρο αυτό σημαίνει ουσιαστικά την επιβολή φόρου σε όλα τα αγροτεμάχια, τους αγρούς και τις λοιπές εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεων.

21) Ένταξη των αγροτών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα πάνω από ένα όριο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Όσοι αγρότες πραγματοποιούν ετήσιες εισπράξεις από την πώληση της παραγωγής τους πάνω από το όριο που θα τεθεί θα υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και θα υποχρεωθούν να λειτουργούν ως επιτηδευματίες, δηλαδή να τηρούν βιβλία, να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία και να πληρώνουν κάθε χρόνο τέλος επιτηδεύματος ύψους τουλάχιστον 400 ευρώ.

22) Επιβολή ΦΠΑ σε όλα τα ενοίκια για επαγγελματική στέγη.

23) Νέες αυξήσεις σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης για ποτά και τσιγάρα και επιβολή φόρου στο απλό και το αφρώδες κρασί!

Εκτός από τις απαιτήσεις για πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα οι τροϊκανοί έχουν ζητήσει και πρόσθετες … «διαρθρωτικές» παρεμβάσεις στον τρόπο άσκησης ορισμένων επαγγελμάτων καθώς και επιτάχυνση των διαδικασιών εκποίησης περιουσιακών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα έχουν ζητήσει:

24) Μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών τουλάχιστον κατά 5%.

25) Άρση της υποχρεωτικής συμμετοχής δικηγόρων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών για δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

26) Πλήρη απελευθέρωση 20 κρίσιμων επαγγελμάτων βάσειτων προβλεπόμενων στο νόμο για τα κλειστά επαγγέλματα. Στο στόχαστρο έχουν μπει τα επαγγέλματα των δικηγόρων, των μηχανικών, των συμβολαιογράφων, των λογιστών, των φοροτεχνικών, των μεσιτών κ.ά.

27) Εκποίηση τουλάχιστον δύο ή τριών μεγάλων επιχειρήσεων του Δημοσίου, έως το τέλος Ιουνίου του 2012.


Αυξήσεις-σοκ στους φόρους για τα εισοδήματα του 2011


Σοκ και δέος επιφυλάσσει φέτος η Εφορία σε εκατομμύρια φορολογούμενους, καθώς οι φόροι που θα πληρώσουν για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2011 θα εκτιναχθούν στα ύψη, παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα αυτά έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις. Αιτία για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη θα είναι οι επαχθείς φορολογικές ρυθμίσεις που ψήφισε η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Ιούνιο και τον περασμένο Οκτώβριο, με τις οποίες επιβλήθηκαν μειώσεις-σοκ στα αφορολόγητα όρια εισοδήματος, αυξήσεις στους συντελεστές φόρου για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αυξήσεις-φωτιά στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και ΙΧ αυτοκίνητα, περικοπές στις εκπτώσεις δαπανών για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, ασφαλιστικές εισφορές, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια και δωρεές καθώς και σημαντική μείωση στην έκπτωση δαπανών χωρίς δικαιολογητικά για τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, με τις φορομπηχτικές ρυθμίσεις που ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ άλλαξε επί το δυσμενέστερο για τους φορολογούμενους ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθούν για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου, αυξήθηκε η επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων με συμπληρωματικό φόρο επί των μισθωμάτων.

Ήδη, το νέο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης είναι έτοιμο να αποσταλεί στους φορολογούμενους, που θα κληθούν να το συμπληρώσουν και να το υποβάλουν στην Εφορία εντός του τριμήνου Απριλίου-Ιουνίου 2012, προκειμένου να υπολογιστούν με τις νέες επαχθείς ρυθμίσεις οι φόροι επί των εισοδημάτων του έτους 2011.

Συνολικά, περίπου 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα κληθούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα περυσινά τους εισοδήματα. Τα έντυπα των νέων δηλώσεων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού συστήματος ΤΑΧΙSnet, από όσους
φορολογούμενους απέκτησαν εντός του 2011 εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις,
ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα και κινητές αξίες.
Μόνο οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από
μισθούς και συντάξεις δεν θα είναι φέτος υποχρεωμένοι να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά αλλά θα έχουν το δικαίωμα υποβολής των εντύπων σε φυσική μορφή, είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. είτε μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Από τα μέσα Ιουνίου, όταν θα αρχίσουν να αποστέλλονται τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα για τις φορολογικές δηλώσεις του τρέχοντος έτους, οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι φέτος πρέπει να πληρώσουν όλοι τους τεράστια ποσά στην Εφορία κι ότι κανένας πλέον δεν δικαιούται να εισπράξει επιστροφή φόρου εισοδήματος!

Η εξέλιξη αυτή θα συμβεί επειδή φέτος, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβληθούν για τα εισοδήματα του έτους 2011, θα εφαρμοστούν οι νέες φορομπηχτικές ρυθμίσεις Βενιζέλου που προβλέπουν ότι:

1) Το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος έχει μειωθεί από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ. Μόνο για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ ισχύει
αφορολόγητο 9.000 ευρώ.

2) Στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από το νέο μειωμένο βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ή των 9.000 ευρώ και μέχρι το όριο του παλαιού αφορολογήτου των 12.000 ευρώ
επιβάλλεται πλέον συντελεστής φόρου 10%.

3) Τα υπόλοιπα κλιμάκια της φορολογικής κλίμακας έχουν μειωθεί από 8 σε 6 και οι συντελεστές φόρου στα κλιμάκια ετησίου εισοδήματος πάνω από τις 16.000 και μέχρι τις 40.000 ευρώ έχουν αλλάξει. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τα 16.000 έως τα 22.000 ευρώ αυξήθηκε από 24% σε 25%, ο συντελεστής φόρου του κλιμακίου εισοδήματος από τα 22.000 έως τα 26.000 ευρώ μειώθηκε από 26% σε 25%, ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο τμήμα εισοδήματος από τα 26.000 έως τα 32.000 ευρώ αυξήθηκε από 32% σε 35% και ο συντελεστής που αναλογεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 32.000 έως τα 40.000 ευρώ μειώθηκε από 36% σε 35%.

4) Τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια εισοδήματος που ισχύουν για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα παιδιά αυξήθηκαν από τα 1.500 στα 2.000 ευρώ για 1 τέκνο και από τα 3.000 στα 4.000 ευρώ για 2 τέκνα, αλλά μειώθηκαν από τις 11.500 στις 7.000 ευρώ για τα 3
τέκνα και από τις 13.500 στις 10.000 ευρώ για τα 4 τέκνα. Έτσι, τα συνολικά αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα έχουν, πλέον, μειωθεί:

- από 13.500 ευρώ σε 7.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 τέκνο,

- από 15.000 σε 9.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 2 τέκνα,

- από 23.500 σε 12.000 ευρώ για τους τρίτεκνους,

- από 25.500 σε 15.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 4 τέκνα.

Τα αποτελέσματα των … παρανοϊκών αυτών ρυθμίσεων θα είναι τα εξής:

α) Οι έχοντες 1 τέκνο, ενώ μέχρι τώρα δεν πλήρωναν φόρο για ετήσιο εισόδημα μέχρι 13.500 ευρώ θα αναγκαστούν να πληρώνουν φόρους από 100 έως 730 ευρώ εάν το εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο των 7.000 και φθάνει μέχρι τις 13.500 ευρώ, ενώ θα υποχρεωθούν να πληρώσουν φόρους αυξημένους κατά 20% έως 285,2% ή κατά 770 έως 970 ευρώ αν τα
εισοδήματά τους είναι μεγαλύτερα των 13.500 ευρώ και φθάνουν μέχρι τις 32.000 ευρώ. Εάν έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 32.000 ευρώ, τότε οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις τους θα κυμανθούν από 890 έως 960 ευρώ.

β) Οι φορολογούμενοι με 2 προστατευόμενα τέκνα, οι οποίοι δεν πλήρωναν μέχρι τώρα φόρο εάν τα εισοδήματά τους ήταν χαμηλότερα των 12.000 ευρώ θα καταβάλουν για πρώτη φορά ετήσιους φόρους από 100 έως 840 ευρώ εάν τα εισοδήματά τους είναι μεγαλύτερα των 9.000
ευρώ και φθάνουν μέχρι τις 15.000 ευρώ. Εάν έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα από 15.000 και μέχρι 32.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με φόρους αυξημένους κατά 22,7% έως 466,7% ή κατά 840 έως 1.040, ενώ εάν τα εισοδήματά τους είναι μεγαλύτερα των 32.000 ευρώ οι φόροι που θα καταβάλουν θα είναι αυξημένοι κατά 960 έως 1.030 ευρώ.

γ) Οι φορολογούμενοι με 3 προστατευόμενα τέκνα, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν πλήρωναν φόρο εάν το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερέβαινε τις 23.500 ευρώ, θα επιβαρυνθούν για πρώτη φορά με φόρους από 180 έως 2.595 ευρώ, εφόσον τα ετήσια εισοδήματά τους κυμαίνονται από 13.000 έως 23.500 ευρώ. Εάν τα ετήσια εισοδήματά τους είναι μεγαλύτερα από 23.500 ευρώ και φθάνουν μέχρι τις 32.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν φόρους αυξημένους κατά 2.580 έως 2.750 ευρώ ή κατά 107% έως 661,5%, ενώ εάν τα εισοδήματά τους είναι μεγαλύτερα των 32.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με φόρους αυξημένους κατά 2.670 έως 2.720 ευρώ!

δ) Οι φορολογούμενοι με 4 προστατευόμενα τέκνα που ήταν μέχρι τώρα αφορολόγητοι εφόσον δήλωναν εισοδήματα μέχρι 25.500 ευρώ, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν για πρώτη φορά ετήσιους φόρους από 180 έως 2.430 ευρώ, εφόσον τα ετήσια εισοδήματά τους κυμαίνονται πάνω από 15.000 και μέχρι 25.000 ευρώ. Εάν τα ετήσια εισοδήματά τους είναι μεγαλύτερα από 25.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι τις 32.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν
φόρους αυξημένους κατά 2.550 έως 2.730 ευρώ ή κατά 133,2% έως 1.961,5% (!), ενώ εάν τα εισοδήματά τους είναι μεγαλύτερα των 32.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με φόρους αυξημένους κατά 2.650 έως 2.700 ευρώ!

5) Αυξήθηκαν κατά 13% έως και 200% τα ποσά των «αντικειμενικών δαπανών» ή «τεκμηρίων» διαβίωσης για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, πισίνες και σκάφη αναψυχής). Έτσι, τα ελάχιστα όρια εισοδημάτων του έτους 2011, τα οποία πρέπει να εμφανίσουν το 2012 στην
Εφορία όλα τα φυσικά πρόσωπα, βάσει των «αντικειμενικών δαπανών» ή «τεκμηρίων»
διαβίωσης (για τις χρησιμοποιηθείσες κατοικίες και πισίνες και τα χρησιμοποιηθέντα ΙΧ αυτοκίνητα και θαλάσσια σκάφη) θα είναι αυξημένα κατά 13% έως και 200%.

6) Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φορολογούμενος για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο άλλαξε για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011 και θα φορολογηθούν φέτος. Κατ’ αρχήν αποδείξεις πρέπει να έχει μαζέψει κάθε φορολογούμενος, ακόμη κι αν το συνολικό ατομικό εισόδημά του είναι
χαμηλότερο των 6.000 ευρώ! Από κει και πέρα για να κατοχυρώσει ως αφορολόγητα τα πρώτα 5.000 ευρώ του εισοδήματός του, ο κάθε φορολογούμενος πρέπει να έχει συγκεντρώσει αποδείξεις δαπανών έτους 2011 αξίας ίσης με το 25% του ετησίου ατομικού εισοδήματός του! Π.χ. για εισόδημα 2.000 ευρώ χρειάζονται αποδείξεις 500 ευρώ, για εισόδημα 4.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 1.000 ευρώ, για εισόδημα 7.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 1.750 ευρώ, για εισόδημα 10.000 ευρώ χρειάζονται αποδείξεις 2.500 ευρώ, για εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να μαζευτούν αποδείξεις 5.000 ευρώ, για εισόδημα 50.000 ευρώ χρειάζονται αποδείξεις 12.500 ευρώ, ενώ για εισόδημα 100.000 ευρώ χρειάζονται αποδείξεις 25.000 ευρώ! Αν δεν έχει καταφέρει ο φορολογούμενος να μαζέψει την απαιτούμενη αξία αποδείξεων τότε επί της διαφοράς που δεν έχει καλύψει θα πληρώσει φόρο 10%. Επιπλέον, καταργήθηκε η έκπτωση φόρου που χορηγείτο σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος μάζευε αποδείξεις αξίας μεγαλύτερης της απαιτούμενης για την κάλυψη του αφορολογήτου. Η έκπτωση αυτή υπολογιζόταν με συντελεστή 10% επί της πρόσθετης διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που απαιτείται για την κάλυψη του αφορολογήτου και της αξίας των αποδείξεων που συγκεντρώνει ο φορολογούμενος.

7) Οι εκπτώσεις των προσωπικών δαπανών του φορολογούμενου για ιατρικές επισκέψεις και
εξετάσεις, για ασφαλιστικές εισφορές (προς τον ΟΑΕΕ ή άλλα ταμεία αυτοαπασχολουμένων) και για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας που συνήφθησαν πριν την 31η-2-2002 δεν θα γίνονται πλέον από το εισόδημα του φορολογούμενου αλλά σε ποσοστό 10% από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα.

8) Καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε την έκπτωση του 20% των δικηγορικών αμοιβών από το φόρο εισοδήματος.

9) Οι εκπτώσεις των υπολοίπων δαπανών από το φόρο εισοδήματος (για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, νοσήλια, ασφάλιστρα ζωής, δωρεές, διατροφή κ.λπ.) έχουν περιοριστεί σημαντικά. Θα εκπίπτουν πλέον σε ποσοστό 10% αντί 20% που προέβλεπε η νομοθεσία για τα εισοδήματα του 2010.

10) Περικόπτεται σημαντικά η μείωση φόρου που προκύπτει για τους φορολογούμενους με αναπηρία 67% και άνω, τους τυφλούς, τους νεφροπαθείς και τα θύματα πολέμου, λόγω έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από το εισόδημα. Το συνολικό ποσό των δαπανών που αναγνωρίζεται περιορίζεται από τα 2.400 στα 2.000 ευρώ και δεν αφαιρείται πλέον
από το εισόδημα αλλά προσαυξάνει το αφορολόγητο όριο. Με τον τρόπο αυτό, το
μειωμένο από τα 2.400 στα 2.000 ευρώ ποσό των δαπανών που αναγνωρίζεται δεν
εκπίπτει πλέον από το πάνω μέρος του εισοδήματος του φορολογούμενου, όπου οι
συντελεστές φόρου μπορεί να είναι υψηλοί και το όφελος της έκπτωσης μεγάλο,
αλλά από το κάτω μέρος του εισοδήματος όπου ο συντελεστής φόρου είναι χαμηλός!

11) Ο συμπληρωματικός φόρος που επιβάλλεται με συντελεστές 1,5% και 3% στα εισοδήματα από ακίνητα δεν θα περιορίζεται πλέον στο ύψος του κύριου φόρου εισοδήματος.
Επιπλέον ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται με συντελεστή αυξημένο από 1,5% σε 3% σε
μισθώματα που προέρχονται από επαγγελματικές ή εμπορικές μισθώσεις.

12) Καταργείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος που ίσχυε για τα καθαρά κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ που αποκτούν νέοι επιτηδευματίες ηλικίας κάτω των 35 ετών για τα 3 πρώτα
χρόνια από την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Η κατάργηση ισχύει αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2011. Συνεπώς, και αυτοί οι επιτηδευματίες θα επιβαρυνθούν με σημαντικού ύψους φόρους εισοδήματος, αφού το αφορολόγητο όριο πέφτει γι’ αυτούς από τις 30.000 στις 5.000 ευρώ!